Friday, July 31, 2015

50 Common Grammar Mistakes in English (7)Win Naing Oo's photo.
50 Common Grammar Mistakes in English (7)
............................................
ေရးေတာ႔ ေရးလိုက္တာပဲ ၊ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျဖစ္တာေတြလည္း ရွိနိုင္ပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ ေသခ်ာနားမလည္လွ်င္လည္း ရသေလာက္ ယူပါ ၊ ေနာက္ေတြ႕လာတဲ႔အခါ ထပ္ျပီးေလ႔လာတာေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္တဲ႔အခါ သိျမင္သေဘာေပါက္လာနိုင္မွာပါ ။
.
(31)
Wrong : You cannot buy all what you like!
Right : You cannot buy all that you like!
ခင္ဗ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႔ အရာအားလုံးကို ၀ယ္ယူလို႔ မရနိုင္ပါဘူး
.
What ကို noun (သို႔) pronoun တစ္ခုေနာက္မွာ relative pronoun တစ္ခုအျဖစ္သုံးလို႔မရပါဘူး that ကိုပဲ သုံးရပါမယ္ ။ ၾကည္႔လိုက္ပါ Sub ေနရာမွာ you, verb ေနရာမွာ buy, နဲ႔ Object ေနရာမွာ all က noun အျဖစ္ရွိေနပါတယ္ ။
(What cannot be used as a relative pronoun coming after a noun or pronoun. We have to use the relative pronoun that.)
.
တြဲဖို႔လိုလွ်င္ All နဲ႔ that တြဲေလ႔ရွိပါတယ္
All that I have is yours. က်ေနာ္႔မွာရွိတာအားလုံးက ခင္ဗ်ားဟာေတြပါပဲ
.
Relative clause မွာ That ဟာ object ျဖစ္ေနလွ်င္ ျဖဳတ္လို႔ရပါတယ္ ၊ ေပးထားတဲ႔ ၀ါက်ကို ျပန္ၾကည္႔ပါစို႔
.
You cannot buy all that you like! မွာ that ဟာၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းခံရတဲ႔အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ obj ျဖစ္လို႔ ျဖဳတ္မယ္ဆို ရပါတယ္
.
You cannot buy all you like! ဆိုလဲ ရပါတယ္
(If that is the object of the relative clause, we can simply omit it, use zero pronoun instead.)
.
That ဟာ Subject ကိုကိုယ္စားျပဳေနလွ်င္ေတာ႔ ျဖဳတ္လို႔မရပါဘူး
(Note that “that” cannot be omitted if it is the subject of the relative clause.)
All that glitters is not gold. ၀ါ၀ါျမင္တိုင္းေရႊမဟုတ္။ အျမင္ေကာင္းသည္႔အရာတိုင္း စြံသည္ေတာ႔ မဟုတ္ ။
.
Clause တစ္ခုလုံးက Subject (သို႔) Object အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ အခါမွသာ what ကို relative pronoun အျဖစ္သုံးပါတယ္
(Note that clauses beginning with what act as subjects or objects and are called nominal relative clauses.)
.
What she said / made me cry. (Subj အျဖစ္)
ခင္ဗ်ားေျပာခ်က္က က်ေနာ္႔ကို ငိုရေစတယ္
.
We can’t give you / what you need. ( Direct Obj အျဖစ္)
က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားလိုအပ္တာကို မေပးနိုင္ပါဘူး
.........................................
(32)
Wrong : She is success.
Right : She is successful.
သူမ ေအာင္ျမင္တယ္
.
ဒါကေေတာ႔ လြယ္ပါတယ္ ၊ Sub + be + adj ေလးက အမွန္ေပါ႕
ပထမ၀ါက်က V-be ေနရာမွာ main verb တစ္ခုခု ဆိုလွ်င္ေတာ႔
She wants success. She got success. စသည္ျဖင္႔ ရနိုင္ပါလိမ္႔မယ္ ။
...................................
(33)
Wrong : My mother wanted that I be doctor.
Right : My mother wanted me to be a doctor.
က်ေနာ္႔အေမက က်ေနာ္႔ကို ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားေစခ်င္တယ္
ဒါကေတာ႔ want (somebody) to be = တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ျဖစ္ေစခ်င္တာ ..လို႔ မွတ္ထားလိုက္ပါ ။
.
Be နဲ႔ become ခြဲျခမ္းျပခ်င္ေသးတယ္ ၊ တစ္ခါတရံ အတူတူလို ထင္ရတတ္လို႔ပါ ။
Become က ေျပာင္းလဲမွဳတစ္ခုရဲ႕ အစပိုင္းအေျခအေနကို ေျပာလိုတာျဖစ္ပါတယ္
My mother wanted me to become a doctor.
က်ေနာ္႔အေမက က်ေနာ္႔ကို ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစခ်င္တယ္
(သူက ေက်ာင္းတက္တုန္းပဲရွိေသးတယ္ ၊ ေက်ာင္ျပီးလို႔ ဆရာ၀န္ေပါက္စ ျမန္ျမန္ျဖစ္ေစခ်င္တာ)
Be ကက်ေတာ႔ ေျပာင္းလဲျပီး အေျခအေနတစ္ခုမွာ အျမဲ ဆက္ျပီး ရွိသြားတာ
ဥပမာ ဆရာ၀န္ဆိုပါစို႔ .. ေဆးကုျပီး အျမဲ အဲဒီအတိုင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပီး ဆက္ရွိသြားတာမ်ိဳး
ဒါေၾကာင္႔ အထက္မွာ be ကို ရပ္တည္သြားေစခ်င္တယ္လို႔ ျမန္မာမွဳ ျပဳခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒါေၾကာင္႔ become ကို dictionary မွာ begin to be လို႔ ျပထားပါတယ္ ။
.....................................
(34)
Wrong : The life is hard!
Right : Life is hard.
ဘ၀ဟာ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲတယ္
.
ဒီစာေၾကာင္းဟာ ေယဘူယ်သေဘာတရားတစ္ခုကို ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ life ဆိုတာ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ ဘ၀ကို မဆိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕ေသာ noun ေတြဟာ သုံးစြဲပုံေပၚမူတည္ျပီး mass noun (အစုအေ၀းနာမ္) နဲ႔ countable noun (ေရတြက္နိုင္ေသာနာမ္) သေဘာႏွစ္ခုလုံးကို ေဆာင္ေနတတ္ပါတယ္ ၊ life လည္း အဲလိုမ်ိဳးစာလုံး ျဖစ္ပါတယ္ ။ အစုအေ၀းနာမ္ အျဖစ္သုံးတဲ႔အခါ a, an, the သုံးေလ႔မရွိပါဘူး ။
တျခားဥပမာတစ္ခု ထပ္ၾကည္႔ပါ
Life Is Never the Way You Want It To Be
ဘ၀ဆိုတာ ခင္ဗ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သလို ဘယ္ေတာ႔မွ မျဖစ္ပါဘူး
.
သုံးခ်င္လွ်င္ adjective တစ္ခုခု ထည္႔ေပးရပါမယ္
I want a beautiful life.
က်ေနာ္ လွပတဲ႔ ဘ၀ေလးတစ္ခု ရခ်င္တယ္
(လူတိုင္းျဖစ္နိုင္တဲ႔ဘ၀ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး)
.
သုိ႔မဟုတ္ သူ႔ကို တိက်ေအာင္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထည္႔ေပးရပါတယ္
The life of a superstar is very lonely.
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ အလြန္အထီးက်န္ပါတယ္
(superstar တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ပါဆိုမွ လူတိုင္းဘယ္ရနိုင္မွာလဲဗ်ာ)
...........................................
(35)
Wrong : How many childrens you have?
Right : How many children do you have?
ခင္ဗ်ားမွာ ကေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိပါသလဲ
Who နဲ႔စျပီး Subject ဘယ္သူလဲလို႔ ေမးတဲ႔၀ါက်ကလြဲလို႔ က်န္တဲ႔ WH questions ေမးခြန္းမ်ားမွာ အကူၾကိယာပါရပါတယ္ ၊ မပါလွ်င္လည္း V-do ထည္႔ေပးရပါတယ္
children မွာလည္း "s" မထည္႔ရပါဘူး
...........
ဒီေန႔ေတာ႔ (10) ေၾကာင္းျပည္႔ေအာင္ေရးလွ်င္ အရွည္ၾကီးျဖစ္ျပီး မွတ္ရတာမ်ားလို႔ ဟိုမမိ..ဒီမမိ ျဖစ္သြားနိုင္တဲ႔အတြက္ (5) ေၾကာင္းပဲ ေရးတင္လိုက္ပါေတာ႔တယ္ ။
.
ေမတၱာျဖင္႔ heart emoticon
ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ (ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment