Thursday, July 16, 2015

Basic Sentence Pattern (2) အေျခခံ၀ါက်ပုံစံမ်ား by Sayar WinNaingOo

Win Naing Oo's photo.

Basic Sentence Pattern (2) အေျခခံ၀ါက်ပုံစံမ်ား
……………………………………..
ေရွ႕ဆုံး သင္ခန္းစာ တစ္ခုမွာ တုန္းက နားလည္ေအာင္ ဖတ္ထားျပီးျပီ ဆိုလ်င္ ၊ ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ႔ လြယ္ကူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အခ်က္အလက္ကေလးေတြ ထပ္ျဖည္႔ရုံမွ်ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ လက္ေတြ႕သုံးတဲ႔ ၀ါက်ေတြ ျဖစ္လာပါျပီ ၊ ၀ါက်တိုေလးေတြကေန ရွည္လာေအာင္ ၊ အခ်က္အလက္ ျပည္႔စုံလာေအာင္ အထူးျပဳတာေတြ ထပ္ျဖည္႔မယ္ ၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မယ္ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းကေန ၀ါက် အရွည္ၾကီးေတြ ရလာမွာျဖစ္ပါတယ္ ..ကဲ ဆက္ဆြဲလိုက္ၾကရေအာင္ပါ ..
.
Subject + Verb + Adverb ( SVA )
………………………………..
Subject + Verb အတိုင္းရွိေနတဲ႔ အေျခခံ၀ါက်ကေန ၾကိယာ (Verb) ကိုအထူးျပဳတဲ႔ ၾကိယာ၀ိေသသန (Adverb) ေလးေတြ ထပ္ျဖည္႔နိုင္ပါတယ္ ၊ အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔ အသုံးအမ်ားဆုံးနည္းကေတာ႔ ၀ါက်ေနာက္ဆုံးကေန ျဖည္႔ေပါင္းလိုက္တာပါပဲ ..၀ါက်ေလးေတြ ၾကည္႔ၾကပါစို႔
.
(1) He slept /soundly/.
သူ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ခဲ႔တယ္ ( soundly = ႏွစ္ျခိဳက္စြာ ၊ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ )
Soundly ႏွစ္ျခိဳက္စြာဆိုတဲ႔ စကားလုံးဟာ အိပ္တယ္ဆိုတဲ႔ ၾကိယာကို ဘယ္လို(how) အိပ္တယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္နဲ႔ ပိုျပီးျပည္႔စုံေအာင္ အထူးျပဳတယ္ ၊ သူ ဘယ္လိုအိပ္ခဲ႔သလဲဆိုတဲ႔ နည္းဟန္ manner ကို ျပတယ္ ..
** ဘယ္လိုဘယ္ပုံ ဆိုတဲ႔ နည္းဟန္ကို ျပတဲ႔ adverb ေတြကုိ adverb of manner လို႔ေခၚပါတယ္
………………….
(2) He slept /on the sofa/.
သူ ဆိုဖာေပၚမွာ အိပ္ခဲ႔တယ္
ဆုိပါေပၚမွာ on the sofa ဆိုတဲ႔ စကားစုဟာ အိပ္တယ္ ဆိုတဲ႔ ၾကိယာကို ျပည္႔စုံသြားေအာင္ ဘယ္ေနရာ (where) မွာ ဆိုတဲ႔ အခ်က္ကို ျဖည္႔ျပီး အထူးျပဳတယ္ ၊
** ဒါေၾကာင္႔မို႔ ေနရာျပ adverb ေတြကို adverb of place လို႔ ေခၚပါတယ္
.
(2.2) ေနရာျပ ၾကိယာ၀ိေသသန Place adverb ေတြကို တစ္ခုထက္ပိုျပီး သုံးခ်င္တဲ႔ အခါမွာေတာ႔ အေသးကေန အၾကီး အစဥ္လိုက္ ေရးရပါတယ္
They live / in a flat / in a big city / in Myanmar. (flat = တိုက္ခန္း)
သူတို႔ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံက ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ရဲ႕ တိုက္ခန္းတစ္ခုမွာ ေနၾကပါတယ္ .. စသည္ျဖင္႔ ေရးပါတယ္ ။
………………..
(3) He slept /last night/.
သူ မေန႔ညက အိပ္ခဲ႔တယ္
မေန႔ညက last night ဆိုတဲ႔ စကားလုံးဟာ အိပ္တယ္ ဆိုတဲ႔ ၾကိယာကို ဘယ္အခ်ိန္ (when) ဆိုတဲ႔ အခ်က္ကို ျဖည္႔ျပီးေတာ႔ အထူးျပဳပါတယ္ ..
** အဲလို အခ်ိန္ကိုျပတဲ႔ adverb ေတြကို adverb of time လို႔ ေခၚပါတယ္
.
(3.2) ) အခ်ိန္ျပ ၾကိယာ၀ိေသသန Time adverb ေတြကိုလည္း တစ္ခုထက္ပိုျပီး သုံးခ်င္တဲ႔ အခါမွာေတာ႔ အေသး အၾကီး အစဥ္လိုက္ ေရးရပါတယ္
The conference started / at 1 pm / on Tuesday / last week /.
ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပီးခဲ႔တဲ႔ အပါတ္ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီမွာ စတင္က်င္းပခဲ႔ပါတယ္
…………………………
(4) အခု သုံးစြဲျပခဲ႔တဲ႔ adverb ေတြဟာ အသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီးေတာ႔ ၊ တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ ျဖစ္ေစ တြဲလ်က္ျဖစ္ေစ သုံးနိုင္ပါတယ္ ၊ အဲလိုမ်ိဳး ၀ါက်ရဲ႕ ေနာက္ကေန အမ်ိဳးအစားမတူတဲ႔ adverb တစ္ခုထက္ ပိုျပီး အထူးျပဳတဲ႔ အခါမွာ အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ရပါမယ္ ..အဲဒီ adverb အစဥ္ကေတာ႔ Manner, Place, Time လို႔ ျဖစ္ပါတယ္ (MPT) လို႔ အလြယ္မွတ္နိုင္ပါတယ္ ၊ MPT က ဒီေနရာမွာေတာ႔ အသုံး၀င္ပါတယ္.. အဲဒီေတာ႔
…………………………………………………………………………………………….
*** Subject+Verb+ Manner Adv.+ Place Adv. + Time Adv. ဆိုျပီးျဖစ္သြားမယ္ ..
………………………………………………………………………………………………
He slept / soundly / on the sofa / last night /.
သူ မေန႔ညက ဆိုဖာေပၚမွာ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ခဲ႔တယ္ .. ဆိုျပီး ျဖစ္သြားပါျပီ
………………….
(5) တျခား adverb ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္ ၊ adverb တစ္လုံးခ်င္းစီရဲ႕ သုံးစြဲပုံအရ ျဖစ္ေစ ၊ လိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ေပၚမူတည္ျပီး ျဖစ္ေစ ေနရာ ေျပာင္းသုံးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္ ၊ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္ေရးတင္ေပးမယ္႔ “ က်ေနာ္နပန္းသတ္ခဲ႔ရေသာ adverb မ်ား” သင္ခန္းစာေတြမွာ ဆက္လက္ ေလ႔လာလိုက္ပါ .. နမူနာနည္းနည္း ေပးရမယ္ဆိုလ်င္ေတာ႔
.
(5.1) He came / to the party /. ( ဦးတည္ရာျပ direction adverb)
သူ ပါတီပြဲကို လာခဲ႔တယ္
.
(5.2) He is swimming / to be healthy /.( က်ိဳးေၾကာင္းျပ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပ reason adverb/purpose adverb)
က်န္မာဖို႔ သူေရကူးေနတယ္
~ အားလုံးက ေနာက္ဆုံးမွာခ်ည္႔ပဲ ျဖည္႔ရတာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး
.
(5.3) I /often/ sleep on the sofa.
က်ေနာ္ မၾကာခဏ ဆိုဖာေပၚမွာ အိပ္ပါတယ္
( often = အၾကိမ္ေရျပ frequency adverb က verb ေရွ႕ ေရာက္သြားတယ္ေနာ္)
.
(5.4) (Occasionally), she sleeps on the sofa.
အခါအခြင္႔သင္႔သလို သူမက ဆိုဖာေပၚမွာ အိပ္ပါတယ္
( Occasionally = အၾကိမ္ေရျပ frequency adverb က ေရွ႕ဆုံးမွာ ထားလို႔လည္း ရတယ္ေနာ္)
စသည္ျဖင္႔ ရွိပါတယ္ ..
ကဲ ေတာ္ေလာက္ျပီထင္ပါရဲ႕
*** အခုသုံးခဲ႔တဲ႔ verb ေတြက main verb ေတြ ျဖစ္တယ္ ၊ action verb ေတြလည္း ျဖစ္တယ္
*** S+V+A (mpt) ကိုလည္း မေမ႔နဲ႕ေနာ္
Mpt ဆိုတာက manner, place, time စတဲ႔ adverb ေတြေပါ႕
…………………
ေမတၱာျဖင္႔ 


ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ( ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment