Thursday, July 16, 2015

Basic Sentence Patterns (1) (အေျခခံ၀ါက်ပုံစံမ်ား) by Sayar WinNaingOo

Win Naing Oo's photo.

Basic Sentence Patterns (1) (အေျခခံ၀ါက်ပုံစံမ်ား)
==========================
၀ါက်ေတြကို တည္ေဆာက္ဖို႔က မည္သည္႔၀ါက်မဆို အနည္းဆုံး Subject ကတၱားတစ္ခုနဲ႔ Verb ၾကိယာတစ္ခု လို္ပါတယ္ ၊ ဒါက လုံး၀ အေျခခံအက်ဆုံးပါ ၊ သူတို႔ ႏွစ္ခုတည္းနဲ႔ အဓိပၸါယ္ ျပည္႔စုံသြားတာေလးရွိတယ္ ၊ အဲဒါက ၀ါက်ျဖစ္သြားပါတယ္ ၊ မျပည္႔စုံတာေတြကိုေတာ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖည္႔ရင္း ျဖည္႔ရင္းနဲ႔ ေနာက္၀ါက်ပုံစံေတြ ပြားလာေတာ႔တာပါပဲ ။ အဓိပၸါယ္ျပည္႔စုံသြားတဲ႔ ၀ါက်ပုံစံေလးကို ၾကည္႔ၾကပါစို႔
.
1. Subject + Verb ( S+V )
.
၀ါက်တစ္ခုရဲ႕ အနည္းဆုံးလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တာေၾကာင္႔ ၊ တိုစိတိုစိ ေလးေတြ ျဖစ္ေနမယ္ ၊ ရိုးရွင္းတဲ႔၀ါက် ( Simple Sentence ) ေလးေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ၊
(1.1) Subject ဟာ Noun နာမ္ပုဒ္ျဖစ္ရမယ္ ၊ သက္ရွိ ျဖစ္ေစ သက္မဲ႔ ျဖစ္ေစ အေတြးပဲ ျဖစ္ေစ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ေစ နာမည္တပ္လို႔ရလ်င္ နာမ္ပဲ ျဖစ္တယ္ ..
JOE swims. ဂ်ဳိး ေရကူးတယ္ (Joe ဆိုတာ နာမည္ေလ)
.
(1.2) Subject ဟာ နာမ္စား (Pronoun) လည္း ျဖစ္နိုင္တယ္ ၊ နာမ္ရဲ႕ အစားသုံးလို႔ နာမ္စားလို႔ ေခၚပါတယ္ ..
I swim. က်ေနာ္ေရကူးတယ္ ( က်ေနာ္ “I”ဆိုတာက ဟိုလူ ဒီလူ မည္သူ႕ကိုမဆို ကိုယ္စားျပဳနိုင္လို႔ နာမ္စားျဖစ္ပါတယ္
.
(1.3) Noun Phrase နာမ္စကားစု လည္း ျဖစ္နိုင္တယ္ ၊ Noun တစ္ခုဟာ သူ႔ကို အထူးျပဳတာေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး စကားစု Noun Phrase လည္း ျဖစ္သြားနိုင္တယ္
OUR EMPLOYEES work. က်ေနာ္တို႔၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္
THE YOUNG BOYS come. လူငယ္ေလးေတြ လာၾကတယ္
.
(1.4) Verb ၾကိယာဟာ Subject ကတၱားနဲ႔ အနည္းအမ်ားတူရမယ္
She sleeps. သူမအိပ္တယ္ ( She က အနည္းမို႔လို႔ sleep မွာ အနည္းျဖစ္ေအာင္ “s” ေပါင္းလိုက္တယ္ )
Babies cry. ကေလးေတြ ငိုတယ္ ( Babies က အမ်ားမို႔လို႔ cry ကို ဒီအတိုင္း အမ်ားအတိုင္းထားတယ္ )
ၾကိယာတိုင္းကို “s” ေပါင္းတာနဲ႔ အနည္းကိန္းျဖစ္တာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ကတၱားနဲ႔ၾကိယာ ညီညြတ္ရမယ္႔ သေဘာကို သီးျခားေလ႔လာလိုက္ပါ
** ဒီမွာသုံးတဲ႔ Verb ေတြဟာ
.
(a) ျပဳလုပ္ျခင္းကိုခံရတဲ႔ ကံပုဒ္မလိုတဲ႔ ၾကိယာ (intransitive verb) ေတြ ျဖစ္ရမယ္ ၊ swim ေရကူးတယ္ ၊ sleep အိပ္တယ္ ၊ sit ထိုင္တယ္ စတဲ႔ ၾကိယာေတြမွာ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခံရတဲ႔သူမရွိဘူးလို႔ ဆိုလိုတယ္ ၊
( ဥပမာ Kick ကန္သည္ဆိုပါစို႕ ဘာကိုကန္တာလဲ ေခြးကိုလား ေဘာလုံးကိုလား ကန္ျခင္းခံရတဲ႔အရာတစ္ခုလိုတယ္ ၊ အဲလိုမ်ိဳး ၾကိယာေတြကို အခုပုံစံမွာ မသုံးဘူး ၊ ဒီ၀ါက်ေတြကို အခ်က္အလက္ပိုျပည္႔စုံေအာင္ ျဖည္႔မယ္ဆိုလည္း အျခားအခ်က္ေတြပဲ ျဖည္႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္)
.
(b) လုပ္ေဆာင္ျခင္း action တစ္ခုခုကို လုပ္တဲ႔ (action verb) လွဳပ္ရွားမွဳျပ ၾကိယာေတြ ျဖစ္ရမယ္ ၊ swim ေရကူးတယ္ဆိုေတာ႔ လွဳပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ရတဲ႔ သေဘာရွိတယ္ မဟုတ္လား..
(ခံစားမွဳေတြ ၊ ယုံၾကည္မွဳေတြ ၊ အေတြ႔အထိေတြ ၊ တုန္႔ျပန္မွဳေတြ ၊ ပိုင္ဆိုင္မွဳေတြ စသည္ျဖင္႔ အဲလိုမ်ိဳး ၾကိယာေတြကေတာ႔ အျငိမ္ၾကိယာ (stative verb) ေတြလို႔ေခၚတယ္ ၊ အခုဒီပုံစံမွာ မသုံးဘူး ၊ ဥပမာ doubt, believe, hear, smell, deny, impress, surprise, need, own စသည္ျဖင္႔အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္ ၊ သီးသန္႔လူကၾကိဳးစားျပီး လုပ္ယူရတဲ႔အလုပ္ မဟုတ္တာေတြေပါ႕..)
.
(1.5) ၀ါက်ရဲ႕ Tense ကိုေျပာင္းခ်င္တဲ႔အခါ ျဖစ္ေစ အဓိပၸါယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ႔အခါ ျဖစ္ေစ verb ကို လိုအပ္သလိုေျပာင္းေပးရမယ္ ၊ အဓိကၾကိယာ Main verb တစ္ခုတည္း ျဖစ္နိုင္သလို ၊ အကူၾကိယာ+ အဓိကၾကိယာ ( Auxiliary verb + Main verb) လည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္
I swam. က်ေနာ္ေရကူးခဲ႔တယ္
I have arrived. က်ေနာ္ေရာက္ျပီ
She is coming. သူမလာေနတယ္
He will come. သူလာမယ္
I can swim. က်ေနာ္ေရကူးနိုင္တယ္
၀ါက်ေတြကေတာ႔ ဒီေလာက္ပါပဲ ၊ ဒါေပမယ္႕ သေဘာတရားေလးနည္းနည္းေတာ႔ မွတ္လိုက္ပါဦး ၊ ေသခ်ာမွတ္လိုက္ပါ ..
.
Verb (ၾကိယာ) ဆိုတာက
..လုပ္ေဆာင္မွဳ action တစ္ခုခုကိုျပတာ ( read, walk.. စသည္)
.. ျဖစ္ပြားတာ ေပၚေပါက္တာ တစ္ခုခုကိုျပတာ ( happen, become .. စသည္)
.. ရွိေန ျဖစ္ေနတာကို ျပတာ ( be, exit, stand.. စသည္) တို႔ကို ေဖၚျပတဲ႔ စကားလုံး ျဖစ္တယ္
.
Subject (ကတၱား) ဆိုတာက
… Verb (ၾကိယာ) က ေဖၚျပတဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွဳ action ကို လုပ္တဲ႔သူ ၊ အရာ၀တၳဳ ..စသည္
… သူ႔အေၾကာင္းကို ေျပာျပျခင္းခံရသူ လူ (သို႔) အရာ၀တၳဳ ၊ အေၾကာင္းအရာ ( a person or thing that is being discussed, described ) .. စသည္ ..
.
(ဒီ ဒုတိယ ဖြင္႔ဆိုခ်က္ကို ဆရာၾကီးဦးသာနိုးရဲ႕ English the easy way စာအုပ္မွာလည္း ေတြ႔ဖူးခဲ႔ပါတယ္ ၊ Subject ဟာ ျပဳလုပ္သူလို႔ တစ္ခုတည္း မွတ္ထားလ်င္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အံမ၀င္တာေတြ ေတြ႕လာနိုင္လို႔ တိုးခ်ဲ႕ မွတ္ဖို႔ အၾကံျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ေရွးဆရာမ်ားရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လြန္ဆန္တာ မဟုတ္ပါ ၊ တိုးခ်ဲ႕မွတ္သားလိုက္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္)
.
ေမတၱာျဖင္႔


ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ( ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment