Wednesday, July 1, 2015

အေႂကြး၀ယ္ကတ္ေတြ တြင္က်ယ္လာေတာ့မလား


ခရက္ဒစ္ကတ္ အသံုးျပဳေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ)
ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ဟုေခၚသည့္ အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကို ေငြစကၠဴအစား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အ သံုးျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ ေငြေၾကးလဲလွယ္ရာတြင္ ေငြစ ကၠဴကုိသာ တြင္က်ယ္စြာသံုးစဲြေန ဆဲျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မၾကာမီ ခရက္ဒစ္ ကတ္မ်ား အသံုးတြင္က်ယ္လာ ေတာ့မည္ မလားဆုိသည္မွာ ျမန္ မာ့စီးပြားေရးေလာက၌ စိတ္၀င္ စားေနၾကသည့္ ေမးခြန္္းတစ္ခုျဖစ္ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ေန ရာမ်ား၌ ATM စက္အခ်ိဳ႕ရွိသည္မွ လဲြ၍ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားမရွိခဲ့ေပ။ အေႂကြး၀ယ္ ကတ္အပါအ၀င္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းမွာ စီးပြား ေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ  နိမ့္က်မႈတစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အဓိက ၀င္ေရာက္သည့္ ဟုိတယ္ႀကီးႏွင့္ စတုိးဆုိင္ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ Visa, Master, JCB ႏွင့္ China Union Pay ကတ္မ်ားကုိ ၂၀၁၃ကစတင္ သံုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း အ သံုးျပဳရန္ အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ကုိ ကေမၻာဇဘဏ္က ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္အသံုး ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္း ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကုိ City Mart Holding Co.,Ltd ကုမၸဏီေအာက္ရွိ စီးတီးမတ္စူ  ပါမားကက္မ်ားတြင္လည္း အသံုး ျပဳႏုိင္သည္။  
ခရက္ဒစ္ကတ္ေခၚအေႂကြး ၀ယ္ကတ္မွာ က်ပ္သံုးသိန္းမွ ဆယ္သိန္းအထိ အေႂကြး၀ယ္ယူ ႏုိင္သည့္ ကတ္အမ်ိဳးအစားငါးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ယင္းကတ္ ျဖင့္ MPU ကတ္လက္ခံသည့္ ေစ်း ၀ယ္စင္တာမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္ မ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ားရွိ ေငြေပးေခ် စက္ (POS) မ်ား၊ အြန္လိုင္းေစ်း ၀ယ္စင္တာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ သည္ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ကအႀကီး တန္းမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးညိဳ ျမင့္က ဆုိသည္။
ကတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ အ နည္းဆံုးေငြက်ပ္သံုးသိန္းရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိကေမၻာဇဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းျပဳလုပ္ထားသူမ်ား၊ ဘဏ္၏ ပံုမွန္ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္စာရင္းအတြင္းထည့္သြင္း ေပးသည့္ လစာေပးေခ်စနစ္သံုး ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဦးညိဳျမင့္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။
‘‘ဒီကတ္အတြက္ ကေမၻာဇ ဘဏ္က ဘယ္အေကာင့္မ်ဳိးရွိရွိ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ထုတ္ေပးပါတယ္။ အြန္လိုင္းေငြ ေခ်စနစ္အျပင္ ဒီကတ္က ေငြေပး ေခ်ဖို႔ ေငြသားလိုတယ္ဆုိရင္ လည္း ATM စက္ေတြမွာလည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္’’ဟု ယင္းဘဏ္ ၏ ကတ္မ်ားဌာနလက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာက ေျပာသည္။
အေႂကြး၀ယ္ကတ္ငါးမ်ိဳး၌ က်ပ္သံုးသိန္းတန္ Classic card၊ က်ပ္ဆယ္သိန္းတန္ Gold card၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္တန္ Silver card၊ က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္တန္ Diamond card ႏွင့္ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္တန္ Platinum card တုိိ႔ျဖစ္ သည္။
ကတ္အသံုးျပဳခအေနျဖင့္ ကတ္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ အာမခံေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးအ ျဖစ္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀မွ ၂၅,၀၀၀  ၾကားေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကတ္သံုးစဲြသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အ သံုးျပဳထားသည့္ ေငြမ်ားကို လ ဆန္း ၁၅ ရက္တုိင္း ေပးသြင္းရ မည္ျဖစ္သည္။ ရက္လြန္ပါက တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ခရက္ဒစ္ကတ္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ ယခုမွခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ကတည္းကပင္ ခြင့္ျပဳထား သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၃ ၌ ဘဏ္ မ်ား အက်ပ္အတည္းဆုိက္ခ်ိန္ တြင္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ယင္း ျဖစ္စဥ္ကို အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ေၾကာင့္ဟု အစုိးရက ယူဆခဲ့ သည္။
‘‘အဲဒီတုန္းက အစုိးရက လည္းနားမလည္ခဲ့ဘူး။ ခရက္ဒစ္ ကတ္ဆုိတာ ဘယ္လိုသေဘာမွန္း ကို နားမလည္ခဲ့တာ။ ကတ္ထုတ္ ေပးတဲ့အခ်ိန္တုန္းကလည္း စစ္ ေဆးမႈေသခ်ာမလုပ္ခဲ့ဘူး။  ဒါ ေၾကာင့္ ကတ္လုပ္ထားတဲ့သူက ငါးသိန္း၊ ဆယ္သိန္းစီနဲ႔ ဆုိင္တိုင္း မွာ အေႂကြး၀ယ္တယ္။ ၿပီးရင္မ ဆပ္ဘူး။ ျပန္မဆပ္ေတာ့ ေပး ထားတဲ့ လိပ္စာအတုိင္းသြားၾကည့္ ေတာ့ အမိႈက္ပံုျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုအလြန္အကၽြံေတြျဖစ္ကုန္တယ္’’ဟု ၀ါရင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က  ေျပာသည္။
ထုိအခ်ိန္က ဘဏ္မ်ားၿပိဳလဲ ခဲ့ျခင္းမွာ အေႂကြး၀ယ္ကတ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိဘဲ ဘဏ္အတြင္း ေငြမရွိဟူေသာ ေကာလာဟလကုိ ယံုၾကည္၍ ဘဏ္တြင္အပ္ထား  သည့္ ေငြမ်ားျပန္လည္ထုတ္ယူ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ အေႂကြး၀ယ္ကတ္ ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳလာခြင့္ရ ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ေသးဘဲ အသံုးျပဳရလြယ္ကူ လာေသာေၾကာင့္သာ ၀ယ္ယူမႈ မ်ားလာႏုိင္ေၾကာင္း ယူႏုိက္တက္ အမရဘဏ္ လက္ေထာက္ဒါ႐ုိက္ တာ ဦးေနလင္းေမာင္ကသံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။
 ‘‘ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအ တြက္  အေထာက္အကူျပဳမယ္။ ေငြေပးေခ်တာ၊ ေငြသံုးရတာလြယ္ လာမယ္။  စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအ တြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတာ့ မ်ားမ်ားမရွိေလာက္ဘူး’’ဟု  ၎ က ဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကေမၻာဇ ဘဏ္အေနျဖင့္ အေႂကြး၀ယ္ ကတ္ေျခာက္ရာခန္႔ကုိ ထုတ္ေပး ထားၿပီး ထပ္မံသံုးစဲြလုိသူမ်ားသည္  ခရက္ဒစ္ကတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
 ခရက္ဒစ္ကတ္အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးက ေငြစကၠဴအသံုးျပဳျခင္း ထက္ ပုိမိုစမတ္က်မည္ျဖစ္၍ သံုး စဲြသည္ဟုဆုိသည္။
 အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကုိ ဘဏ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သူစိမ္းတစ္ ေယာက္ကုိ တုိက္႐ုိက္မထုတ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေႂကြး ၀ယ္ကတ္အျပင္ Debit card ဟု ေခၚေသာ  ေငြႀကိဳသြင္းရသည့္ကတ္ဦးစြာအသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုမွ ဒါ႐ုိက္ တာ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျပည္ တြင္း၌ ေငြႀကိဳထည့္ၿပီးသံုးရသည့္ Debit ကတ္မ်ားကုိ ၂၀၁၂တြင္ စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဘဏ္အခ်ိဳ႕မွာ အသံုးျပဳေနသည္။
ဘဏ္မ်ားက ကတ္ထုတ္ ေပးမည့္သူကို ေသခ်ာစစ္ေဆး သင့္ၿပီး အေႂကြး၀ယ္ကတ္၏ ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း အေရး ႀကီးေသခ်ာစစ္ေဆးမွသာ ဘဏ္ မ်ားအတြက္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး ေနလင္းေမာင္က အႀကံျပဳသည္။
 ‘‘ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ိုမရွိေတာ့ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာစစ္ ေဆးသင့္တယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ေသခ်ာစစ္ေဆးမွ ဆံုး႐ံႈးမႈနည္း မယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။
ယခုအသံုးျပဳမည့္စနစ္သည္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ ကာ ယခင္ကလူျဖင့္ေဆာင္ရြက္ သျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိၿပီးဆံုး႐ံႈး မႈမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ဦးေန လင္းေအာင္က သံုးသပ္သည္။ယ ခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ မည့္ ကတ္မ်ားသည္ ယင္းျပႆ နာကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ခရက္ဒစ္ကတ္သည္ သံုးစြဲ သူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ဘဏ္အေနႏွင့္မူ စြန္႔စားရေၾကာင္း ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကေျပာသည္။ ကတ္ေပ်ာက္ဆံုး၊ပ်က္စီးသြားလွ်င္ လည္း အလြယ္တကူ ျပန္္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴ  တုိက္႐ိုက္သံုးစြဲျခင္း ထက္အႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း၎ ၏အျမင္ကိုေျပာသည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ ခရက္ဒစ္ ကတ္ကို တြင္က်ယ္စြာသံုးေန ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အ သံုးျပဳျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ အြန္ လိုင္းေစ်း၀ယ္စနစ္လုပ္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ယခုအခါ ျပည္တြင္းတြင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္အြန္လိုင္း စီးပြားေရးလုပ္လိုသူမ်ား အဆင္ ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းThura Swiss  ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္သူရက ေျပာ သည္။
ခရက္ဒစ္ကတ္သံုးစြဲျခင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေၾကးလဲ လွယ္မႈႏုိင္ငံတကာစံသို႔ စတင္ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ျခင္း၏အစ ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္အပါ အ၀င္ အြန္လုိင္းမွေစ်း၀ယ္ႏိုင္ သည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ ခရက္ဒစ္ ကတ္အသံုးျပဳရာ၌ လိမ္လည္မႈ မ်ား၊ မသမာမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ကတ္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ကတ္လံုၿခံဳ မႈအတြက္ သတိထားသံုးစြဲသင့္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူရ ကဆိုသည္။
 ‘‘ကတ္သံုးမယ့္သူေတြက သတိထားရမယ္။ ဥပမာ Online Shopping တစ္ခုမွာ ေစ်း၀ယ္မယ္ဆို စိတ္ခ်ရတဲ့ဟာမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ မသံုးဖို႔လိုတယ္။ ကတ္နံပါတ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဘဏ္အေကာင့္ထဲကေငြေတြထုတ္ယူ သြားႏုိင္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္သူရကသတိေပးသည္။
ထို႔ျပင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးစျပဳလာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ခရက္ဒစ္ ကတ္မ်ားက အေရးပါလွသည္။
ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဟိုတယ္လုပ္ငန္းကို အ ေထာက္အကူျပဳၿပီး နည္းပညာ ျမင့္စနစ္ကို လူထုကစိတ္၀င္စား ၿပီး အသံုးမ်ားလာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ တြင္းစီးပြားေရးတုိးတက္လာျခင္း ၏ လမ္းစျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဇုန္ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း(ရန္ကုန္ဇုန္)ဒုဥကၠ႒ ဦးသီ ဟေအာင္ကလည္းသံုးသပ္သည္။
‘‘ျပည္တြင္းကိုျပန္လာဖို႔အ ရင္ဆံုး ဘဏ္မွာေငြသြားထုတ္ခဲ့ ရတယ္။ ဒီေရာက္ၿပီး ဘယ္သြား သြား ေငြကိုအိတ္ေဖာင္းကားေန ေအာင္ သယ္သြားရတာ အလုပ္ ပိုတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္’’ဟု  အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံမွ   ျပန္လာသူကိုခင္ ေမာင္ကေျပာသည္။
ျပည္တြင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ခရက္ဒစ္ကတ္သံုးစြဲျခင္းကို ႀကိဳ ဆိုေသာ္လည္း ကတ္အသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ အင္တာနက္စ နစ္ေကာင္းမြန္ေရးျဖစ္သည္။အင္ တာနက္မေကာင္းပါက လုပ္ကိုင္ ရန္အဆင္ေျပႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူရက အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
http://7daydaily.comမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments:

Post a Comment