Thursday, July 30, 2015

အးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ

လူ႕အသိုက္အျမံဳေတြထဲမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး၊ သိုက္သိုက္ ဝန္းဝန္းနဲ႕ ေအင္ျမင္တဲ့ မိသားစုဘဝကို ပို္င္ဆိုင္သူေတြ မ်ားစြာရိွပါတယ္။ သား၊ သမီးေတြ နဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ၾကျပီး မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္း တို႕ရဲ႕ေလးစားမႈကိုလည္း ရရိွၾကပါတယ္။ လူအမ်ားစုက ေငြေၾကးဟာ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ ဘဝကို ေအး ခ်မ္းေစတယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရိွေစ တယ္လို႕ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကး တစ္ခုတည္း က ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္ေစဖို႕ ရာႏႈန္းျပည့္အေထာက္အကူ မျပဳႏိုင္ဘူးဆိုတာေတာ့ သတိခ်ပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ဇနီးေမာင္ႏွံေတြအေနနဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြကုိေမြးဖြားျပီး အသိုက္အျမံဳတစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အခါ မိမိတို႕ရဲ႕အသိုက္ကို ခိုင္ျမဲလွပေစဖို႕ ရည္မွန္းၾကပါတယ္။ ေႏြးေထြးတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱတရားေတြ၊ မိမိဇနီး၊ ခင္ပြန္းအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အသိုက္အျမံဳေလးထဲက ရင္ေသြးငယ္တို႕ရဲ႕ဘဝကို လွပေတာက္ေျပာင္ေစသလို မိမိရဲ႕ အသိုက္အျမံဳေလးကိုလည္း ခိုင္ျမဲေစ ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ လွပသာယာတဲ့အသိုက္အျမံဳေလးတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႕ၾကိဳးစားေနၾကတဲ့ ဇနီး ၊ေမာင္ႏံွတို႕ဟာ အေရးၾကီတဲ့အေျခခံက်င့္ဝတ္ေတြကုိ နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။

မိသားစုဘဝရဲ႕မ႑ိဳင္အျဖစ္ ေငြေၾကးရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း 

မိသားစုတစ္စုအတြက္ လံုျခံဳသာယာတဲ့ အသိုက္အျမံဳတစ္ခုျဖစ္ေစဖို႕ ေငြေၾကးဟာ ပဓာနက်ပါတယ္။ ဇနီး၊ခင္ပြန္းတို႕အေနနဲ႕ လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကို ရွာေဖြစုေဆာင္းႏိုင္မွ သာ သား၊ သမီးတို႕ရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု တစ္စုမွာ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး ၊လူမႈေရး ၊ ပညာေရး တို႕မွာလံုျခံဳမႈျဖစ္ေစဖို႕ ေငြေၾကးကသာ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ခိုင္မာတဲ့ အိမ္တစ္ေဆာင္ျဖစ္ေစဖို႕ တိုင္ေတြထူရတယ္၊ အမိုးေတြကာရတယ္ ၊ေႏြးေထြးတဲ့ အခင္းေတြခင္းရတယ္ အစရိွတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကုိေပါင္းစုလိုက္မွ သဘာဝေဘးအႏၱာရာယ္ကို ၾက့ံၾက့ံခံႏိုင္တဲ့ အိမ္ေကာင္းတစ္ေဆာင္ကို ရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပါဘဲ မိသားစုတစ္စုကုိ တည္ေထာင္ၾကတဲ့အခါ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းျပည့္စံုရံုနဲ မလံုေလာက္ႏိုင္ဘဲ အျပန္အလွန္ နားလည္ေမတၱာထားမႈတို႕၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈတို႕၊ ယံုၾကည္ေလးစားမႈတို႕၊အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမႈ တို႕ရွိွမွသာ သာယာေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကုိ ရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဇနီး၊ခင္ပြန္းအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း 

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ မိခင္ နဲ႕ဖခင္ ျဖစ္သူေတြဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႕ ဆက္ဆံေန ထိုင္ၾကရင္ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ဓေလ့စရိုက္ေတြဟာ သား၊သမီးတို႕ဆီကိုလည္း ကူးစက္ သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးတို႕ဟာ သူတို႕ရွင္သန္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာလည္း အျပန္အလွန္ေလး စားမႈေတြ ဆက္ဆံတတ္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မိမိရဲ႕ ၾကင္ဖက္အေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစား သမႈေပးျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈတိုးေစသလို မိမိၾကင္ဖက္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုပါရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ ဇနီး၊ခင္ပြန္းသည္တို႕အေနနဲ႕ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ယံုၾကည္ေလးစားမႈ ရိွပါမွ ေအးခ်မ္း သာယာတဲ့အသိုက္ေလးကို တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အခါ မ်ားစြာ အင္အားျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့စကားေတြ ေျပာဆိုၾကျခင္း 

ဇနီးျဖစ္ေစ၊ ခင္ပြန္းျဖစ္ေစ တစ္ဦးစီမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ဆိုတာ ရိွၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုျဖစ္ လာျပီဆိုရင္ တစ္ဦးစီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ၊အားသာခ်က္ေတြအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ ဂရုစိုက္ေဖးမ ကူညီၾကျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ အားျဖည့္ေျပာဆိုၾကျခင္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာတဲ့ စကားကိုေျပာဆို ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ကေလးတုိ႕ကိုလည္း သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစကာ လူ႕မႈအသိုင္းအဝိုင္းနယ္ပယ္မွာ လံုျခံဳမႈတစ္ခုကို ရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို မေကာင္းတဲ့ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈကို မႏွစ္သက္ၾက သလို ေရွာင္ရွားေလ့ရိွၾကပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕ သားသမီးေတြမွာ ဒီလို အက်င့္စရိုက္ေတြ ကင္းေဝးေနျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းလံုျခံဳတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးျခင္း 

လူတိုင္းအမွားနဲ႕မကင္းႏိုင္တာေၾကာင့္ ဇနီးမွာျဖစ္ေစ၊ ခင္ပြန္းမွာျဖစ္ေစ အမွားျပဳလုပ္ မိခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္ မက်ဳးလြန္မိဖို႕သတိေပးတိုက္တြန္းျပီး နားလည္ ခြင့္လြတ္ေပးႏိုင္ဖုိ႕လိုပါတယ္။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မိတဲ့ သူအေနနဲ႕လည္း မိမ္ိအေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ မွားယြင္းမႈဟာ မိသားစု၊ဇနီး၊ ခင္ပြန္းအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ၾကီးေစမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ မိမိရဲ႕အသိုက္အျမံဳကုိျခိမ္းေျခာက္သလိုျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။သား၊သမီးေတြရဲ႕မ်က္ဝန္းေတြထဲမွာ မိဘေတြရဲ႕ အရိပ္ကိုအျမဲထာဝရလိုေငးေမာၾကည့္မိေနတတ္တာေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈဟာ ကေလးတို႕ အေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္ေၾကာင္းသတိရိွေနဖို႕လိုပါတယ္။

ဇနီး၊ ခင္ပြန္း အျပန္အလွန္ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံၾကျခင္း 

မိခင္၊ဖခင္တို႕ရဲ႕ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံေရးကို ျမင္ရတဲ့အခါ သား၊သမီးတို႕ရင္ထဲမွာ စိတ္အင္ အားျပည့္ေနကာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ျပည့္ဝျခင္းအစရိွတဲ့ အက်ဳိးတရားေတြကုိ ရရိွေစ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးသည္အေနနဲ႕လည္း ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ေႏြးေထြးတဲ့ အၾကင္နာတရားကို ရရိွတဲ့အခါ ကေလးတို႕အေပၚၾကည္လင္တဲ့ စိတ္ႏွလံုးနဲ႕ လမ္းညြန္ သြန္သင္မႈေကာင္းကာ ခင္ပြန္းသည္အေပၚလည္း မ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္တစ္ထမ္း၊ မယ္တစ္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း 


မိသားစုတစ္စုမွာ မိခင္ နဲ႕ဖခင္ျဖစ္သူတို႕ဟာ အိမ္မႈကိစၥေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ကိစၥျဖစ္ျဖစ္ မိမိႏိုင္ရာႏိုင္ရာကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကျခင္း၊ မိသားစုတူညီစြာ အတူတကြ အိမ္မႈကိစၥေတြကို ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ မိသားစုအတြင္း စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကိုျဖစ္ေစကာ ကေလးတို႕အေနနဲ႕လည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အေလ့အထကို ရရိွေစပါတယ္ ။ေယာက်ာၤးအလုပ္၊ မိန္းမအလုပ္ မခြဲျခားၾကဘဲ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းဟာ မိသားစုအတြင္း မွာ မိသားစုဝင္တို႕ကိုစိတ္ဓာတ္ခြန္အား တစ္ခုကိုျပည့္ေစပါတယ္။

စကားအေျပာအဆိုကို ထိန္းသိမ္းျခင္း 

မိမိရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိလိုက္ျပီး ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ သား၊သမီးတို႕အေပၚ ထိခိုက္နာက်င္ေစတဲ့ စကားကိုေျပာဆို မိျခင္းဟာ ပတ္သက္ေနထိုင္ရာ မိသားစုဝင္ အားလံုးကို ထိခိုက္နစ္နာေစ တတ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့ ကေလးျဖစ္ပါေစ၊ သူ႕အေပၚလူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေလးစားစြာျပဳမူဆက္ဆံတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိရဲ႕ဇနီးျဖစ္ေစ ခင္ပြန္းျဖစ္ေစ၊ င့ါရဲ႕ဇနီး ငါ့ရဲ႕ခင္ပြန္း ငါေျပာခ်င္သလိုေျပာမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆမ်ဳိးေတြ ဟာ မက်င့္သံုးသင့္တဲ့ အယူအဆေတြျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ လူသားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ လူသားဆန္စြာ ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ သားသမီးေတြအေပၚ ေလးစားမႈတစ္ခု ထားျပီးဆက္ဆံေနထိုင္ၾကျခင္းဟာ ခိုင္မာေႏြးေထြးတဲ့ မိသားစုတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

မိသားစုကို တန္ဖိုးထားျခင္း 

မိသားစုဆိုတာ မိမိအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့အသိုက္အျမံဳတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ မိသားစုအေပၚ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ လူဆိုတာပ်က္စီးျခင္းသဘာဝရိွတဲ့ ရုပ္တရားေတြ ကိုပိုင္ဆိုင္ထား တာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၊ မက်န္းမမာျဖစ္ျခင္းအစရိွတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡတို႕ကို မလြဲအေသြခံစားၾကရပါတယ္။ ေရာဂါကင္းစင္ေနစဥ္၊ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေနစဥ္မွာ သတိေမ့ေလ်ာ့ေန တတ္ၾကေပ မယ့္ အိုမင္းလာခ်ိန္မွာ၊နာမက်န္းဒုကၡျဖစ္ခ်ိန္မွာ သေဘာေပါက္နားလည္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ခက္ခဲ ပင္ပန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ သူေတြဟာ မိမိရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ ဘဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုကိုတန္ဖိုးထားျခင္းဟာ မိမိဘဝကုိ တန္ဖိုးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာင္ေရး မွာ ေအးခ်မ္းမႈကိုရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Yangon Life
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.comFacebook Page Twitter Google+

0 comments:

Post a Comment