Friday, July 24, 2015

- Colourful Myanmar စာအုပ္အား အျပင္မွာ ေျပာျပီး သင္တာကုိ ျ

- Colourful Myanmar စာအုပ္အား အျပင္မွာ ေျပာျပီး သင္တာကုိ ျပန္ေရးဖုိ႕ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး မရတာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ပဲ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေရးတင္ေပးလုိ္က္ပါတယ္။
တနလၤာေန႔မွာ ထုိစာအုပ္အားဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ Grammar အႏွစ္ခ်ဳပ္သင္ေပးပါတယ္။ တကယ္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား လာေရာက္ တက္ႏုိင္ပါသည္။ အဂၤါေန မွာေတာ့ Colourful Myanmar သင္ပါတယ္။
August လ ပထမအပတ္ (၃ရက္. ၄ ရက္ ေန႔ ) အလုပ္ကိစၥ ခရီးထြက္ရန္ ရိွပါသျဖင့္ ပညာဒါန အတန္းပိတ္ပါသည္။
>>It is also important not to lose one's bearings and one should always know the points of the compass wherever one is, even on a train.
- lose one's bearings = to become confused about where you are.
(ကုိယ္ဘယ္နားေရာက္ေနလည္း ဆုိတာ မသိတာ၊ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္တာ )
-လမ္းေပ်ာက္သည္။ မ်က္စိလည္သည္။
- He lost his bearings in the jungle.
သူ ေတာထဲမွာ မ်က္စိလည္သြားတယ္။
- She completely lost her bearings in the dark.
အေမွာင္ထဲမွာ သူ(မ) လမ္း လုံးလုံးကုိ ေပ်ာက္သြားတယ္။
- Soon he lost his bearings in downtown Yangon.
မၾကာပါဘူး ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ သူ ဘယ္ေရာက္မွန္း မသိျဖစ္ေတာ့တာပဲ။
- There are many young men who have lost their bearings in a changing society.
ေျပာင္းလဲေနတဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွာ အၾကံရခက္ေနတဲ့( ဘာလုပ္ရမွန္း မသိတဲ့ ၊ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ) လူငယ္ေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။
get/ find/take your bearings
=====================
- to discover your exact position
- The road system was so complicated that we had to stop to get our bearings several times.
- လမ္းစနစ္က ရႈပ္ေထြးလြန္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သိဖုိ႔ မၾကာခဏ ရပ္ျပီး ရွာရတယ္။
- If you can find this hill, I'll be able to get my bearings.
အဲ့ဒီေတာင္ကုန္းကုိ ရွာေတြ႕ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ တည္ေနရာကုိ တြက္လုိ႔ရမယ္။
- He paused to get his bearings.
၀န္းက်င္ အေနအထားကုိ သိဖုိ႕ သူခဏ ရပ္လုိက္တယ္။
- After he fell, it took Ted a few minutes to get his bearings.
- Jean found her compass and got her bearings almost immediately.
b. to succeed in becoming familiar with a new situation
It takes a while to get your bearings when you start a new job.
အလုပ္သစ္ကုိစလုပ္တဲ့အခါ အသားက်ဖုိ႕ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ေတာ့ၾကာတာေပါ့။
- Lose bearings ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘူး... ဆုိေတာ့ get bearings ဘာလုပ္ရမယ္ ဆုိတာ သိလာတဲ့ သေဘာ ။
>> Myanmar peasants always know where they are, and what is more, they are often appalled by the backwardness of urbanites who speak in terms of "left and right" and not the points of the compass.
- He lives = သူေနတယ္
where he lives = သူဘယ္မွာေနတယ္ဆုိတာ
- they are = သူတုိ႕သည္ ရိွသည္ ၊ ေရာက္ေနသည္
where they are = သူတုိ႔ ဘယ္ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ
appal -ll- , US usually appall /əpɔl/ /-pɑl/ verb [ T ]
to make someone have strong feelings of shock or of disapproval
- We were appalled by the bomb damage.
ဗုန္းဒဏ္ျဖင့္ ပ်က္စီးေသာ ျမင္ကြင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစပါတယ္။
- I knew everyone in the room was appalled by my behaviour, but I didn't care.‧
အခန္းထဲကလူေတြအားလုံး ကၽြန္ေတာ္အျပဳအမူေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္သြားတယ္ဆုိတာ သိပါတယ္..ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဂရုမစုိက္ပါဘူး။
- I was appalled to learn that a serial killer was running a drugs operation in a high-security prison.
လုံျခဳံေရးအထူးျမင့္မားတဲ့ ေထာင္ထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ သတ္ထားတဲ့သူက ( လက္မရြံ လူသတ္သမား ) မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ေနတာ ကုိသိရေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လန္႕သြားတယ္ ။ ( ေခ်ာက္ခ်ားသြား )
- I was appalled by what i saw.
ျမင္ခဲ့ရေသာ အရာေတြေၾကာင့္ လန္႔သြားတယ္။
- We're absolutely appalled that the newspapers can freely make allegations about this company.
I was appalled at/by the lack of staff in the hospital.
The state of the kitchen appalled her.
>> Once, on a local train on a trip to my hometown in the provinces, I had the odd experience of being told " You want to go to the toilet? It's down west. Go west, the turn south."
to love = ခ်စ္ျခင္း
to be loved = အခ်စ္ခံရျခင္း
to take = ေခၚေဆာင္သြားတယ္
to be taken = ေခၚေဆာင္သြားခံရျခင္း
Being taken = ေခၚေဆာင္သြားခံရျခင္း
- My nieces enjoyed being taken to the circus.
ကၽြန္ေတာ့္တူမေလးေတြက ဆပ္ကပ္ကုိ ေခၚသြားတာ သိပ္သေဘာက်တာ။
to tell = ေျပာျခင္း
to be told = အေျပာခံရျခင္း
Being told = အေျပာခံရျခင္း
To forget
To be forgotten = အေမ့ခံရျခင္း
To be forgotten too is to die a little
To the Myanmar, the days of the week are important and points of direction more so. Without this basic knowledge , visits to the pagoda are no longer meaningful. And it is always marvel how beautiful things work out when one acts according to the guiding chart. Professional aspirations can be achieved, love affairs put right, marriages saved and above all, a sense of security and peace of mind will be maintained.
put someone right
------------------------
- to make someone feel better
A good night's sleep will soon put you right.
put something right
------------------------
to make a situation better, especially after someone has made a mistake or behaved badly:
-He has a chance to put things right by admitting a mistake was made.
- Love affairs put right

ဆရာ Michael Lin Lin Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ (ဆရာ Michael Lin Lin က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment