Sunday, July 12, 2015

To describe future (1) အနာဂတ္ကိုေဖၚျပဖို႔ (၁) by Sayar WinNaingOo

Win Naing Oo's photo.

To describe future (1) အနာဂတ္ကိုေဖၚျပဖို႔ (၁)
……………………..
အနာဂတ္ကာလကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္ ၊ အဲဒီနည္းလမ္းေတြထဲကေန အသုံးမ်ားတာေတြကို တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္
.
(1.1) Simple future and Predicted future (ရိုးရိုး အနာဂတ္ ႏွင္႔ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းေသာ အနာဂတ္)
…………………………………………………….
ရိုးရိုး အနာဂတ္နဲ႔ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းေသာ အနာဂတ္ တို႔ကို Will/shall + V1 ပုံစံနဲ႔ ေဖၚျပနိုင္ပါတယ္
.
(1.1.1) If you help me, I WILL help you. (အနာဂတ္)
ခင္ဗ်ားက်ေနာ္႔ကို ကူညီလ်င္ က်ေနာ္ခင္ဗ်ားကို ကူညီမယ္
.
(1.1.2) Do you think she WILL come soon? (အနာဂတ္)
သူမ မၾကာခင္လာမယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္ပါသလား
.
(1.1.3) The sun WILL rise at 6.30 tomorrow. (ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း)
မနက္ဖန္ ၆:၃၀ မွာ ေနထြက္လိမ္႔မယ္
.
(1.1.4) In the year 2050 all students WILL have their own computers. (ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း)
သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀ မွာ ေက်ာင္းသားအားလုံးဟာ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ကြန္ျပဴတာေတြရွိၾကလိမ္႔မယ္
…………………………………………………………….
(1.2) You can use 'shall' in the “to show determination, or strong volition, or to give orders".
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၊ ေရြးခ်ယ္မွဳ ၊ အမိန္႔ေပးျခင္း စတဲ႔ ကိစၥေတြအတြက္ Will ေနရာမွာ Shall ကို သုံးနိုင္ပါတယ္
.
(1.2.1) It may be difficult, but I SHALL not miss the opportunity.
အဲဒါက ခက္ခဲနိုင္ပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္ အခြင္႔အေရးကိုလက္လြတ္ခံလို႔ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး (ဆုံးျဖတ္ခ်က္)
( Will သုံးတာကိုလည္း ေတြ႔နိုင္ပါတယ္)
.
(1.2.2) Students SHALL not talk during the exam.
စာေမးပြဲ(ေျဖေနစဥ္)ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေက်ာင္းသားေတြ စကားမေျပာရပါဘူး (အမိန္႔ေပးတားျမစ္ခ်က္)
(ဒီ၀ါက်မ်ိဳးကိုေတာ႔ will မသုံးပါဘူး)
…………………………………….
(1.3) Or it can be used to make predictions.
Will မွာတုန္းကလိုပဲ Shall ကိုလည္း ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမွဳအတြက္ သုံးနိုင္ပါတယ္
.
(1.3.1) In next five years, I SHALL speak perfect English.
ေနာက္ငါးနွစ္အတြက္းမွာ က်ေနာ္ဟာ ေကာင္းမြန္ျပည္႔စုံတဲ႔ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာနိုင္ပါလိမ္႔မယ္
(ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း ၊ အခုမေျပာနိုင္ေသးဘူး ေလ႔လာေနဆဲ)
.
(1.3.2) You SHALL be rich, happy and fortunate.
မင္းက ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရြင္ျပီးေတာ႔ ကံေကာင္းပါလိမ္႔မယ္ (ခန္႔မွန္းျပီးေျပာတာ)
…………………………
(1.4) It is generally used when suggesting future actions.
ေယဘူယ်အားျဖင္႔ shall ကို အနာဂါတ္အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္လ်င္ေကာင္းမယ္ စသည္ျဖင္႔ အၾကံျပဳေျပာဆိုတဲ႔အခါမွာသုံးပါတယ္
.
(1.4.1) SHALL we go to the cinema tonight? (ေမးခြန္းပုံစံေပမယ္႔လို႔ အၾကံျပဳတာ ၊ ဆႏၵညွိနွိဳင္းတာ)
ဒီေန႔ည က်ေနာ္တို႔ ရုပ္ရွင္သြားၾကည္႔ၾကမလား
.
(1.4.2) What dress SHALL I wear? ( အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းတဲ႔ ေမးခြန္းပါ)
က်မ ဘယ္ဂါ၀န္ကို ၀တ္ရမလဲ (dress (n) = ဂါ၀န္)

(1.5) The chief use of shall in questions is with a first person subject (I or we), to make offers and suggestions, or request suggestions or instructions:
အဓိကအားျဖင္႔ ေမးခြန္းေတြမွာ Shall ကို I, We တို႔နဲ႔ပဲ အသုံးမ်ားျပီး you, they, he, she, it တို႔နဲ႔ သုံးေလ႔မရွိပါဘူး
.
(1.5.1) SHALL we dance?
က်ေနာ္တို႔ ကၾကရေအာင္လား ၊ ကၾကမလား
.
(1.5.2) What SHALL I do next?
ဆက္ျပီးေတာ႔ က်ေနာ္ဘာလုပ္ရမလဲ
.
ဒီလိုအထက္က၀ါက်မ်ိဳးေတြမွာက်ေတာ႔ will ကိုသုံးလို႔မရပါဘူး
.
…………………………………………………………………….
(2) Future with Intention (ရည္စူးခ်က္နဲ႔ အနာဂတ္)
………………………………………………………………………
.
(2.1) The auxiliary verb going to is used in talking about intentions.
Be+ going to + V1 ကို ရည္စူးထားခ်က္ေတြအတြက္ သုံးပါတယ္
.
(2.1.1) We're going to buy a new car next month.
ေနာက္လမွာ က်ေနာ္တို႔ ကား၀ယ္ေတာ႔မယ္
.
(2.1.2) What are you going to have for lunch today?
ဒီေန႔ ေန႔လည္စာအတြက္ ခင္ဗ်ားက ဘာစားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသလဲ
…………………………………….
(2.2) If you are making a future prediction based on evidence in the present situation, use 'going to'.
ေလေလာဆယ္မွာ ရွိေနတဲ႔ အေထာက္အထားေပၚမွာ မူတည္ျပီး ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းတဲ႔အခါ going to ကိုသုံးပါ
…….
(2.2.1) Not a cloud in the sky. It's going to be another warm day.
ေကာင္းကင္မွာ တိမ္တစ္မွ်င္မွမရွိဘူး ၊ ဒီေန႔လည္း (မိုးမရြာလို႔) ေႏြးေထြးတဲ႔ အျခားေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ဦးမွာပါပဲ
.
(2.2.3) The traffic is terrible. We're going to miss our flight.
မီးပြိဳင္က (ကားေတြပိတ္ေနလို႔) ဆိုး၀ါးလိုက္တာ ၊ က်ေနာ္တို႔ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ လြတ္သြားေတာ႔မွာပါပဲ
….
(2.3) At the moment of making a decision, use 'will'. Once you have made the decision, talk about it using 'going to'.
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ေနဆဲမွာ ေျပာလ်င္ will ကိုသုံးပါ ၊ ၾကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားျပီးသားအတြက္ going to ကိုသုံးပါ
..
(2.3.1) I'll call Jenny to let her know. Sarah, I need Jenny's number. I'm going to call her about the meeting.
က်ေနာ္က ဂ်င္းနီကိုအသိေပးဖို႔ ဖုန္းေခၚပါမယ္ ၊ ဆာရာေရ.. ဂ်င္းနီဖုန္းနံပါတ္လိုတယ္ (ေပးပါဦး) ၊ က်ေနာ္သူမဆီကို အစည္းအေ၀းကိစၥအတြက္ ဖုန္းေခၚမလို႔ပါ
( အစည္းအေ၀းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လိုတဲ႔သူေတြဆီ ဖုန္းဆက္ ေျပာဆိုရမယ္ဆိုတာက ၾကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိျပီးသားမို႔ going to သုံးထားတယ္ ၊ ဂ်င္းနီကိုဖုန္းေခၚဖို႔က ခုမွဆုံးျဖတ္လိုက္တာေၾကာင္႔ will သုံးတာ)
.
(2.3.2) I'll come and have a drink with you but I must let Harry know. Harry, I'm going to have a drink with Simon.
က်ေနာ္လာျပီး ခင္ဗ်ားနဲ႔ အတူတူေသာက္ပါမယ္ ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္ ဟယ္ရီကို အသိေပးရမယ္ ။ ဟယ္ရီေရ ကိုယ္ေတာ႔ ဆိုင္မြန္နဲ႔ အတူတူေသာက္မလို႔ ။
(က်ေနာ္နဲ႔ youနဲ႔ အတူတူေသာက္ဖို႔ စကားေျပာေနတုန္းမွာပဲ အတူတူ ေသာက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာ အဲဒါေၾကာင္႔ will သုံးထားတယ္ ၊ ဟယ္ရီကို ဖုန္းဆက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ အတူတူေသာက္ဖို႔က ေရွ႕မွာဆုံးျဖတ္ျပီးသြားျပီ ဒါေၾကာင္႔ going to သုံးပါတယ္)
…………………………………………………….
(2.4) “going to” is often used in the past tense to talk about an unfulfilled intention.
*** က်ေနာ္တို႔ သတိထားရမွာက going to ကိုျမင္တာနဲ႔ future လို႔ အစြဲမထားဖို႔ပဲ ၊ going to ဟာ past tense အတြက္လည္း “မျဖစ္ေျမာက္ခဲ႔တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္” သုံးနိုင္တယ္ဆိုတာကို သတိရပါ .. ေရွ႕က V-be ကိုpast tense form ျဖစ္ေနလားဆိုတာ သတိထားလိုက္ပါ.
……
(2.4.1) I was going to study English for my entrance exam, but I had no time.
က်ေနာ္ရဲ႕ ၀င္ခြင္႔စာေမးပြဲ အတြက္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ႔လာခဲ႔ေတာ႔မလို႔ပါ ဒါေပမယ္႔ က်ေနာ္႔မွာ အခ်ိန္မရွိခဲ႔ပါဘူး
.
(2.4.2) He was going to call you, but he couldn't find his mobile phone.
သူက က်ေနာ္ဆီကို ဖုန္းေခၚခဲ႔ေတာ႔မလို႔ပါ ဒါေပမယ္႔ သူ႕လက္ကိုင္ဖုန္း ကိုရွာမေတြ႔နိုင္ခဲ႔ပါဘူး
……………………….
Note:
အေထာက္အထားမပါ ခန္႔မွန္းတာ will သုံးပါ
အေထာက္အထားရွိစြာ ခန္႔မွန္းတာ going to သုံးပါ
ေျပာေနစဥ္မွာ ဆုံးျဖတ္တာ will သုံးပါ
ၾကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ျပီးတာ going to သုံးပါ
အၾကံျပဳညွိႏွိဳင္းတာ ၊ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုတာ shall ကိုသုံးျဖစ္ေအာင္သုံးပါ
Going to ဟာ past tense အတြက္လည္း သုံးနိုင္တာကို သတိထားပါ
……………………………..
Future နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ အမ်ားၾကီး ဆက္ေရးပါမယ္ ၊ ရွိပါေသးတယ္ ..
.
ေမတၱာျဖင္႔ heart emoticon

ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ( ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment