Monday, August 3, 2015

က့တမွာ မိုးေတာ္ရႊာလိုက္တာပဲ...

ဖူးကတ္ျမိဳ႕ က့တ လမ္း ၆ လမ္းမွာ ေရ နည္းနည္းမ်ားလို႔ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ သြားလာေနၾကပံု..
Date:03/08/2019 Time: 08:00 AM.

0 comments:

Post a Comment