Sunday, December 27, 2015

ရေနာင္းေက်ာင္းသူလူသတ္မႈတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေလးဦးအား ထိုင္းရဲက ႏွိပ္စက္ဝန္ခံခုိင္းခဲ့ဟုဆို

ထုိင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းတြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသက္ ၁၇ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေလးဦးက ၎တို႔ကို အျပစ္ဝန္ခံေအာင္ ထုိင္းရဲမ်ားက ႏွိပ္စက္ထြက္ဆိုခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။
စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညက ေက်ာင္းသူ အိုရာဝီဆမ္ပါအိုတန္အား လူမဆန္စြာ ဓားျဖင့္ထုိးသတ္ျခင္းအမႈတြင္ မိုးဇင္ေအာင္(၁၉ႏွစ္)၊ ေဇာ္ေလး(၂၅ႏွစ္)၊ မန္ဆန္း(၂၀)ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဝင္း(၁၉ႏွစ္)တုိ႔က ဝန္ခံထြက္ဆိုထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
ရေနာင္းအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ၎တုိ႔က အိုရာဝီအား သတ္ရျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
“ရဲေတြက ေကာင္မေလးကို သတ္မႈနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို စြပ္စြဲၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျငင္းတာနဲ႔ လည္ပင္းညႇစ္ၾကပါတယ္။ လက္သီးနဲ႔လည္း ထိုးၾကတယ္။”ဟု သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ေက်ာ္စိုးဝင္းက ေျပာသည္။
သံသယတရားခံမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကို ေမးျမန္းခ်က္အရ ၎တို႔ေလးဦးကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀-၂၄ အတြင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး ရက္မ်ားစြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္း   ေျပာၾကသည္။ ထိုင္းရဲမ်ားက မ်က္ႏွာအဝတ္ဖုံးထားျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ အသက္႐ူမရေအာင္ မ်က္ႏွာကို ပိတ္စည္းမြန္းက်ပ္ေစျခင္းႏွင့္ ေယာက္က်ားငယ္ပါကို ကန္ေက်ာက္ျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
လူသတ္မႈျဖစ္သည့္ ေန႔က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ရဲမ်ားက ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ၎တို႔က လက္မွတ္ထိုး ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာ္စုိးဝင္းက ေျပာသည္။ ထြက္ခ်က္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လူသတ္မႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အျခားတစ္ေနရာ၌ ၎တို႔ေလးဦး ရွိေနၾကသည္ဟု ယုံၾကည္ရသည့္ လုံျခံဳေရးကင္မရာႏွစ္ခုမွ ဗီဒီယိုပုံရိပ္မ်ားလည္း ရွိထားေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။   ေဆးစစ္ေဆးမႈတြင္လည္း သံသယတရားခံေလးဦးတြင္ သုံးဦး၌ ရဲခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရစဥ္အတြင္းက ကုိယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိင္းဥပေဒအရ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမွ ရရွိသည့္ မည္သည့္သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ိဳးကိုမဆို နည္းဥပေဒအရ လက္ခံျခင္း မရွိရေပ။

“ကြ်န္မက သံသယတရားခံေလးေယာက္စလုံး အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္မည့္ လိုအပ္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ကြ်န္မတို႔မွာ ရွိထားတယ္လို႔ ယုံပါတယ္။”ဟု အမႈတြင္ ပါဝင္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး ေရွ႕ေန ခြန္နန္းယာေဆာင္ဆြာမြတ္က ေျပာသည္။

တရား႐ုံးတင္ခ်ိန္တြင္ ယခု ရဲ၏ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ထြက္ဆိုခုိင္းသည့္ အခ်က္အလက္ကို တရားခံမ်ား၏ ထုေခ်ခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္နန္းယာက ေျပာသည္။ ၎တို႔ ေလးဦးအား ဖမ္းဆီးလိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ ၎တို႔က ခံဝန္ခ်က္ေပးလိုက္သည့္ အခ်ိန္တို႔ကလည္း အလြန္တိုေတာင္းလြန္းေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္က တရားခံမ်ား၏ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းအေပၚ ယုတၱိရွိမရွိ စဥ္းစားရလိမ့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။
ဖမ္းဆီးထားသူေလးဦးတြင္ မိုးဇင္ေအာင္ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔၏ အသက္အမွန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎တို႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္တို႔သာ ရွိေသးေၾကာင္း သိရ၍ တရားေရးအဖြဲ႔တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ရွိထားသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အသက္လိမ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ျပစ္မႈျဖင့္ ၾကားနာသင့္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။

အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ ေျပာဆိုရန္ စုံစမ္းေရးတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒုတိယရဲမွဴးၾကီး ဝတ္တီပြန္ဒင္တြန္က ျငင္းဆန္ေသာလည္း ဖမ္းထားသူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညဥ္းပန္းျခင္းအေၾကာင္းကိုမူ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းသည္။

ယခုအမႈသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားသည့္ လိပ္ကြ်န္းက ျဗိတိန္စုံတြဲ လူသတ္မႈႏွင့္ အမႈသြားအမႈလာတူေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွစ္ဦးက ဖမ္းဆီးခံရျပီး ေသဒဏ္စေတးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
အဆိုပါ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ အၾကီးတန္း စုံစမ္းေရးအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ရဲမွဴးၾကီး ခ်က္ပြန္ခ်ီပရီခ်ာက ယခုရေနာင္းေက်ာင္းသူလူသတ္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမႈ၌ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/9064#sthash.qjXCxWHz.dpuf

0 comments:

Post a Comment