Monday, December 28, 2015

♪ “Information မ်ားမဆံုးရံွဳးဖို႕ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တာမ်ား” ♫


သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အသက္ပါပဲ။ကၽြန္ေတာ္ တို႕က ဒီေန႕ဒီအခါမွာကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုအသံုးၿပဳၿပီးလုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေတြလုပ္ေဆာင္ၾကရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သံုးစြဲေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားနဲ႕ အၿခားေသာ Software မ်ား၊Networkခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အေနအထားၿဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။တစ္စံုတစ္ခုေသာၿပႆနာၾကံဳလာတဲ့အခါ ဆံုးရွံဳးမွဳေတြမရွိေအာင္ၾကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားနဲ႕အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္းမေတာ္တဆအဲဒီစက္ေတြကအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အားလံုးပ်က္ဆီးသြားခဲ့ရင္ (သို႕မဟုတ္)ကၽြန္ေတာ္ တို႕သိမ္းဆည္းထားတဲ့ Data ေတြေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ရင္ ဆုိတာကိုေတြးမ ထားၾကတာမ်ားပါတယ္။တစ္ခါတေလမွာဆိုရင္ေတာ့ စက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ လူေၾကာင့္လည္း(တမင္တကာရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ကၽြမ္းက်င္မွဳ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း)ေပ်ာက္ပ်က္ဆံုးရွံဳး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမန္ေနဂ်ာမ်ားက အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီးမည္သို႕ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ငန္းေတြ ကိုထိခိုက္မွဳမရွိေစႏိုင္မယ့္ IT နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ Plan ေတြကို “အမွန္တကယ္” တတ္ကၽြမ္းတဲ့ပညာရွင္မ်ား၊ “ယံုၾကည္ကိုးစား” ေလာက္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိ IT ကုမၸဏီမ်ားနဲ႕ပူးေပါင္းအၾကံဥာဏ္မ်ားရယူကာစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။သတင္းအခ်က္ အလက္တစ္ခုေပ်ာက္ဆံုးပ်က္ဆီးမွားယြင္းတဲ့ ကိစၥကေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူးလုိ႕ကၽြန္ေတာ္ပထမဦးဆံုးဆိုခ်င္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားသူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္းဒီကိစၥကိုပိုၿပီးေတာ့ အေလးထားတတ္တဲ့အက်င့္က ပါေနပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ စကၤာပူကုမၸဏီတစ္ခုမွာ Outsource ေရးေပး ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ကေနၿပီးေတာ့ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဘာ့စ္က စကၤာပူမွာ ရံုးထုိင္ပါတယ္။ သူကလွမ္းခိုင္းတဲ့ Project ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ကဒီမွာ ခြဲထားတဲ့ ကုမၸဏီမွာေရးေပးရပါတယ္။ အဲဒီ Project ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးက မနည္းသလိုအခ်ိန္နဲ႕ အမီအလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ Deadline နဲ႕ အလုပ္လုပ္ ရၿပီးအဆင္မေၿပမွဳေတြၾကံဳရင္ ေတာ္ေတာ္ဖိစီးမႈမ်ားပါတယ္။ ဒီေတာ့ မေတာ္ တဆမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႕ေရးထားတဲ့ coding ေတြကအေၾကာင္း တစ္ခုခု ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာၿပန္ေရးဖို႕ အခ်ိန္ဆိုတာ မရွိႏိုင္သလိုလုပ္ငန္းရဲ႕စီးပြားေရးကိုမ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ၿပီးနာမည္ပ်က္မွာပါ။ထို႕အတူဒီ Project ေတြကိုဝန္ထမ္းေတြကကူးယူၿပီးေရာင္းစားႏိုင္တဲ့ အေၿခအေနေတြလည္းရွိပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ Code ေတြက online မွာရွိပါတယ္။ codespaceမွာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ခိုင္းထားတဲ့ အလုပ္ေတြကိုတစ္ခုၿပီးတာနဲ႕ တစ္ခါ check in လုပ္ (codespaceကိုတင္)ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕တင္လုိက္တာနဲ႕ စကၤာပူက Team ေရာ၊ၿမန္မာၿပည္က Team ေရာဟာ project ကို update လုပ္လိုက္ တာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့အပိုင္းကိုစမ္းႏိုင္မွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အလုပ္ေတြၿပီးမၿပီးဆိုတာ၊ ဘယ္အပိုင္းေတြၿပီးၿပီး ဘယ္အပိုင္း ေတြက်န္ေနသလဲဆိုတာcodespaceမွာဇယားမ်ားနဲ႕တကြ ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ performance ကိုလည္းသိႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ online မွာရွိသလုိ team member ေတြအားလံုးရဲ႕ စက္ထဲမွာလည္းဒီ data ေတြကရွိေနလို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာတစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕စက္က တစ္ခုခု ၿဖစ္သြားရင္ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လုိအပ္တာကအၿမဲတမ္း အလုပ္ၿပီးတာနဲ႕ check in လုပ္၊ update လုပ္ဖို႕ပါပဲ။ဒါကထင္သာၿမင္သာ ရွိေအာင္ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးတဲ့အပိုင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ဥပမာေပးတာၿဖစ္ ပါတယ္။အလားတူစြာပဲအၿခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားလည္းအတူတူပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးတာေလးေၿပာခ်င္ပါတယ္။ စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ ေပါ့။ သူကအလုပ္ထြက္ေတာ့မယ္။ဒီေတာ့ စာရင္းေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးခဲ့ဖို႕၊လႊဲေၿပာင္းေပးဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။သို႕ေသာ္ စကား တစ္ခြန္းတည္းနဲ႕ တင္ၿပီးသြားတာပဲ။ဖိုင္ေတြမွားဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္တဲ့။ ဒီေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ ဖိုင္ေတြကိုမွားဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာကယုတၱိရွိရွိ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳး အေၿခအေန ကရံုးပိုင္းစီမံခန္႕ခြဲမွဳ ေပါ့ေလ်ာ့တာနဲ႕လည္းဆိုင္သလို အိုင္တီနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ နည္းပါးမႈေတြနဲ႕လည္းသက္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥကလြယ္လြယ္ေလးပါ။အဲဒိဖိုင္ေတြကို NAS (Network-Attached Storage) မွာသိမ္းဆည္းထားလုိ႕ရႏိုင္ၿပီး Access လုပ္ႏိုင္မယ့္ Policy ေတြကိုခ်မွတ္ထားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ၾကည့္ႏိုင္တယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့မၾကည့္ႏိုင္စသၿဖင့္ေပါ့။ဒါ့အၿပင္ဘယ္စက္ထဲကဘယ္ folder ထဲကိုေတာ့ ဘယ္ file ေတြကိုတစ္ခါတည္းထည့္ထားဖို႕ ဝန္ထမ္းေတြကို ညႊန္ၾကားထားသင့္ပါတယ္။ဒီထက္မကေသခ်ာခ်င္ရင္လည္းDropBoxတို႕ ၊ SkyDrive တို႕၊ Google Drive တို႕ မွာကိုယ့္ရဲ႕ဖိုင္ေတြကိုသိမ္းဆည္း ထားႏိုင္ ပါေသးတယ္။ထို႕ၿပင္ကိုယ့္ရဲ႕စက္တစ္ခုလံုးကို Online Backup လုပ္ထားတဲ့ Service ေတြကိုလည္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ဆိုရင္ေတာ့ အနည္းငယ္ၾကာမွာၿဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာကိုယ့္စက္မွာ ေၿပာင္းလဲမွဳေတြ အလိုက္ Cloud မွာလည္းေၿပာင္းလဲသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကတစ္ေနရာ ေရာက္လို႕ ဆိုပါေတာ့ ႏိုင္ငံၿခားလုိမ်ိးေနရာေတြဆိုရင္ ကိုယ့္စက္ထဲက Data ေတြကိုသံုးခ်င္ရင္ ကိစၥမရွိပါဘူး။ Browser ကေနၿပီးကိုယ့္ Account နဲ႕ ဝင္ကာ data မ်ားကိုရယူႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ လည္းဒီဝန္ေဆာင္မႈ ေတြက Storage အေပၚမူတည္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊လစဥ္ေၾကးေတြ ေပးရမွာ ၿဖစ္ေပမယ့္ သိပ္ေစ်းအမ်ားၾကီးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
တစ္ခုအားသာတာကမိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႕ တက္ဘလက္မ်ားမွလည္း ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳ ရယူႏိုင္မွာၿဖစ္လို႕ အဆင္ေၿပပါတယ္။Account အမ်ိဳးအစားအလုိက္ စက္တစ္လံုး၊ စက္ငါးလံုးစသၿဖင့္ Backup လုပ္ႏိုင္မွာလည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စက္ေတြဘာၿဖစ္ၿဖစ္ ကိစၥမရွိေတာ့ပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခုေပါ့ေလ်ာ့တာကဗိုင္းရပ္စ္ၿပႆနာပါ။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးရင္ ဗို္င္းရပ္စ္ဝင္မွာေတာ့မလြဲမေသြပါပဲ။ၿပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာလူေတြကေဆာ့ဖ္ဝဲဆိုရင္ ဝယ္သံုးခ်င္တဲ့ အေလ့အထမရွိပါဘူး ။ Anti Virusေလာက္ကိုေတာ့ ဝယ္သံုး သင့္ပါတယ္။ ေစ်းကလည္း Standalone ဆိုရင္ တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ ေလာက္ပဲရွိမွာပါ။ ရံုးလိုစက္ေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ေနရာေတြမွာဆိုရင္လည္း စက္အလံုးအေရအတြက္ အလိုက္ အၿခားေသာ Package မ်ားကိုဝယ္ယူ တပ္ဆင္သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ Anti Virusသာမကအင္တာနက္လံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ား ကိုလည္းသံုးစြဲထားသင့္ပါတယ္။မာစတာေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ဖူးတာကေနာက္ေန႕ၿပ ရမယ့္ Presentation နဲ႕ Documents ေတြက ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့တာေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပင္ ပန္းပန္းလုပ္ထားပါေစသိပ္အပန္းမၾကီးတဲ့ လုံၿခံဳေရးစနစ္ေတြ အသံုးမၿပဳတဲ့ အတြက္ အဆမတန္ေပးဆပ္လုိက္ရပါတယ္။
နည္းပညာေတြဆိုတာကဒီဘက္ေခတ္မွာပိုမိုတိုးတက္လာေနၿပီးအရာရာအလြယ္တကူနဲ႕ အဆင္ေၿပေစႏိုင္ဖို႕ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေခတ္မီမီ နဲ႕ရယူအသံုးၿပဳဖို႕ပဲလုိပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကိစၥေတြကေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့မွဳ ေၾကာင့္ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါလည္းအၿဖစ္ၿဖစ္ေလ့ၿဖစ္ထရွိေပမယ့္ ဂရုၿပဳ ဖို႕ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဘာသာၿပန္ တစ္ေယာက္ကဂ်ာနယ္ေဖာင္ပိတ္ခါနီးစာမူေပးဖို႕ ေရးေနပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ တစ္မ်က္ႏွာစာေပါ့။ ဒီဇိုင္းဆင္ၿပီးဖလင္လႊတ္ဖို႕ ဒီဘက္ဒီဇိုင္းခန္းကလည္း ေစာင့္ေနတာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာမီးကပ်က္သြားၿပီးသူ႕စက္ကလည္း UPS သံုးမထားတဲ့အတြက္ တစ္ခါတည္းပိတ္သြားပါေလေရာ။ ၿဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူေရးေနတဲ့စာမူကို Save မထားလုိက္ရဘူး ။ အဲဒီေတာ့ အစအဆံုးၿပန္ ေရးရပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္းဒီလိုအၿမဲၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ စာေရးတာနဲ႕ တစ္ခါတည္း Save ထားလုိက္တယ္။ ပိုေသခ်ာေအာင္ Google Drive ထဲထည့္ထားတယ္။စက္တစ္ခုခုၿဖစ္ရင္ အၿခားတစ္ေနရာက ယူလုိ႕ရ ေအာင္ေပါ့။ေနာက္ဆံုး Memory Stick ထဲထပ္ထည့္ထားလို္က္တယ္။ အေရးၾကီးရင္ Print ပါထုတ္ထားလိုက္တယ္။ဒါေတြကကၽြန္ေတာ္တို႕ သိပ္ အပန္းမၾကီးဘဲလုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္မယ့္အရာေတြေပါ့။တစ္ခါတေလေတာ့ လည္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အင္တာနက္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနရတယ္ဆိုရင္ မေတာ္တဆမ်ားအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ အင္တာနက္တစ္ပတ္ ေလာက္မရဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္ဆက္လုပ္ လို႕မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။
အင္တာနက္မရတာကအဲဒီလိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးမရတာကေတာ့ၿဖစ္ခဲပါတယ္။ ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ရံုးတြင္းမွာဘီလ္မေဆာင္လို႕ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ အၿခား Problem ေၾကာင့္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္အင္တာနက္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့အေၿခအေန ေတြၿဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အေရးၾကီး Download လုပ္ရမယ့္ အရာေတြ(ဥပမာ email ထဲက attach ဖိုင္ေတြ၊စာရြက္စာတမ္း ေတြ၊စသၿဖင့္ေပါ့)ကိုဝီရိယရွိရွိနဲ႕ download လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ေသာဖိုင္ေတြဆိုရင္ Gig နဲ႕ခ်ီၿပီး download လုပ္ဖို႕လိုအပ္တာေတြရွိၿပီး အဲဒါေတြကိုခ်က္ခ်င္း download လုပ္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အင္တာနက္ဆိုတာလည္း(ေလာေလာဆယ္)ေတာ့သိပ္အစိုးမရ လို႕ဘဲၿဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက အင္တာနက္မရတဲ့အခါ Offline ဘယ္လို အလုပ္လုပ္မလဲဆိုတဲ့ကိစၥကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။
ယခုကၽြန္ေတာ္ေၿပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးေတြကအားလံုးလည္းသိၿပီး သားေတာ့ၿဖစ္မွာပါ။သို႕ေသာ္လည္းပဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြၿဖစ္ပါတယ္။အေသးအဖြဲၿဖစ္ေပမယ့္လည္း ၿပႆနာေတြၾကံဳလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တကယ့္ၾကီးမားတဲ့ ၿပႆနာေတြ ၿဖစ္လာႏိုင္လုိ႕ အဲဒါကိုဂရုၿပဳမိေစခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ရ တာပါ။ သတိရွိရွိနဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၾကေစဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္း (B.E-IT)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

0 comments:

Post a Comment