Saturday, April 16, 2016

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရေစတဲ့ ေသာ့ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕


တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူတိုင္းလိုလို လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာ မတူညီတဲ့ျပိဳင္ ဆိုင္မႈေတြနဲ႕၊ ခက္ခဲက်ပ္တည္းရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ၾကရတဲ့ အခါမ်ဳိးရိွၾကပါတယ္။ ဒီလို အေတြ႕အၾကံဳမ်ဳိးေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္္ ထိပ္တန္း တစ္ေနရာကို ရရိွဖို႕ၾကိဳးစားၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ၾကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ ဘယ္လိုစိန္ေခၚ မႈေတြျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆို္င္ႏို္င္ဖို႕ ျပင္ဆင္ထားျခင္းဟာ အေရးၾကီးတဲ့ေသာ့ ခ်က္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိရိွေနဖို႕ လိုပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးကို ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ဖို႕လိုပါသလဲ။ ဒီအတြက္ ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြမ်ားစြာရိွရာ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ေဝမ်ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ထားရိွပါ 

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ ခုိင္မာတဲ့ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကိုရရိွေစဖို႕ မိမိရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြအေပၚ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ထားရိွတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။လုပ္ငန္းခြင္ဆိုတာ အေပါင္းအစုနဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ရတာေၾကာင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရဲေဖာ္ရဲဘက္စိတ္အျပည့္နဲ႕ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏို္င္မွ ေရရွည္ေအာင္ျမင္တဲ့လူတစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ရပ္တည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ သန္႕ရွင္းတဲ့စိတ္ေလးကိုေမြးျမဴျပီး မိမိရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြအတြက္ မွန္ကန္စြာရပ္တည္ေပးႏိုင္မႈဟာ ခိုင္မာတဲ့စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတစ္ခုကို ေမြးဖြားေစပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ လိပ္ျပာသန္႕ျပီး ဘဝကိုေရွ႕ဆက္ဖို႕ ယံုၾကည္မႈအားတိုးေစပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့အျမင္ရယူႏိုင္ဖုိ႕ၾကိဳးစားပါ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျပႆနာရပ္ေတြ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြဆိုတာ အျမဲလိုလို ရင္ဆိုင္ၾကရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးေတြအတြက္ မိမိရဲ႕မွတ္ခ်က္အေရးပါသူေတြအေနနဲ႕ မွန္ကန္တဲ့မွတ္ခ်က္ေတြေပးတတ္ဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္။ အထက္လူၾကီးမွ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး မိမိဆီမွ ေထာက္ခံခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေတာင္းဆိုလာတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ဟာ ထုိဝန္ထမ္းအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိမိရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္တစ္စံုတစ္ခုဟာ တစ္ဘက္သားအတြက္ အရမ္းကို အေရးပါလွတာေၾကာင့္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရမယ့္တာဝန္ဝတၱရားရိွေနသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ၊ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ မွန္ကန္စြာ ျမင္တတ္တဲ့အျမင္မ်ဳိးရိွေနဖို႕လိုပါတယ္။တစ္စံုတစ္ခုရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္ မိမိလက္ေအာက္ဝန္ထမ္းအေပၚ လြဲမွားစြာ ေထာက္ခံခ်က္ေပးမႈဟာ ထိုသူရဲ႕ဘဝကိုမ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာေစသလို ေအာင္ျမင္မႈ ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ မိမိရဲ႕စိတ္အင္အားကိုလည္း မ်ားစြာယုတ္ေလ်ာ့ေစပါတယ္။

လိမၼာပါးနပ္တဲ့ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈကိုရယူပါ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ မတူညီတဲ့အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွတတ္ၾကရာ ထိုမတူညီတဲ့အျမင္ေတြၾကားမွာ မိမိရဲ႕အခက္အခဲေတြအတြက္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ။ လိမၼာပါးနပ္မႈဆိုတာ အရမ္းကို အေရးပါလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ လိမၼာပါးနပ္မႈဆိုတာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားတာမ်ဳိး ၊လူလည္က်တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မိမိရဲ႕ျပႆနာရပ္ေတြကို ဥာဏ္နဲ႕ယွဥ္ျပီး ေျဖရွင္းျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။မိမိရဲ႕ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေဇာေတြကို တည္ျငိမ္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ျငိမ္သက္တဲ့စိတ္အေျခအေနတစ္ခုကိုရယူျပီးမွ လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႕ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႕တစ္ႏိုင္ငံၾကား သံတမန္ေရးရာ မရိွမျဖစ္အေရးပါေနမႈဟာ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းနည္းရဲ႕ထိေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို Diplomacy ဆိုလို႕အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္ႏို္င္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈကို ၾကိဳးပမ္းေနသူေတြအတြက္ Diplomacy ဆိုတာ အရမ္းကို လိုအပ္ပါတယ္။

ရဲဝံ့စြာလုပ္ေဆာင္ပါ 


လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရာရာတိုင္းကို တြန္႕ဆုတ္ေၾကာက္ရြံေနမႈဟာ မိမိကုိယ္ကို မိမိ ေနာက္လိုက္ျဖစ္ေအာင္တြန္းပို႕ေနသလိုျဖစ္ေစပါတယ္။ မိမိအတြက္ခ်မွတ္ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေၾကာက္ရြံေနျပီး မဝံ့မရဲျဖစ္ေနျခင္းဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႕ရဲ႕ယံုၾကည္မႈအားကိုနည္းေစျပီး မိမိကိုယ္မိမိလည္း စိတ္အားေလ်ာ့ေစပါတယ္။ေလာကမွာ အမွားဆိုတာ အျမဲတစ္ေစၾကံဳေတြ႕ေနရမွာျဖစ္ျပီး အမွားအတြက္ ေတြးပူျပီး ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမလိုဘဲ မိမိလုပ္သင့္ဆံုးျဖတ္သင့္တဲ့အရာေတြကို ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈလင္းလက္ေစတဲ့ေရာင္ျခည္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူေတြဟာ အမွားေတြ ကေန အမွန္ေတြကို သင္ယူေနရတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားေတြက မသင္ယူဘဲဆက္လက္ မွားေနသူေတြကသာ ဘဝမွာ ဆံုးရံႈးနစ္နာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

မိမိအလုပ္ကိုတာဝန္ယူစိတ္ရိွပါ 

မိမိလုပ္ေဆာင္ရတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တာဝန္ယူတတ္မႈဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြကိုပါအက်ဳိးျပဳသလို မိမိကိုယ္တိုင္ကိုလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႕ေျခတစ္လွမ္းတိုးေစျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕အလုပ္ကို ေစတနာထားပါ 

မိမိရဲ႕အလုပ္ကို ေစတနာထားျပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟ မိမိရဲ႕ဘဝကိုတန္ဖိုးထားျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ဒီလို လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့လူေတြကို ေအာင္ျမင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းက လိႈက္လွဲစြာ လက္ကမ္းၾကိဳဆိုေလ့ရိွၾကပါတယ္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အရာဟူသမ်ဟာ မိမိရဲ႕ေနာက္က အရိပ္ပမာလိုက္ေနရာ မိမိရဲ႕ေကာင္းမြန္စြာ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမွန္သမ်ဟာ မိမိရဲ႕ေနာက္မွာ အရိပ္ပမာထပ္ၾကပ္မကြာလုိက္ေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အလုပ္ကိုေစတနာပါပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အရိပ္ေကာင္းကို ဖန္တီးတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။

Photography by: Google Search
http://yangonlife.com.mm/mm/article/14731
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.comFacebook PageTwitter Google+

0 comments:

Post a Comment