Sunday, April 3, 2016

ပန္းေသ ပန္းညိဳး ကာကြယ္ေရး

ပန္းေသ ပန္းညိဳး ကာကြယ္ေရး
( Prevention of ED erectile dysfunction )
...
အသက္အနည္းငယ္ ရလာရင္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ဒီ ျပႆနာ ႀကံဳ ၾကရ
ပါတယ္ ။
ေမးျမန္းသူလည္းမ်ားေနတာမိုု႕ အရင္ ED အေၾကာင္း တင္ၿပီးေပမယ့္ ၊
ခုု ကာကြယ္နိုုင္မယ့္ နည္း ေတြကိုု ထပ္တင္လိုုက္ပါတယ္ ။
...
အခ်က္ ( ၁၀ ) ခ်က္ ရွိပါတယ္ ။
...
1. ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းသိမ္းပါ ( Maintain a Healthy Weight )
၀ၿဖိဳးလာရင္ testosterone levels ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္ ။
၀မ္းဗိုုက္က အဆီျပင္က က်ား ေဟာ္မုုန္း testosterone ကိုု မ ေဟာ္မုုန္း
oestrogen အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ပါတယ္ ။
တခါ ေသြးထဲက အဆီေတြကလည္း ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ကိုု ေႏွာင့္ေႏွးေစ
ၿပီး က်ား တန္ဆာ ထဲကိုု ေသြး၀င္ နည္းေစပါတယ္ ။
က်ား တန္ဆာဟာ ေသြးျပည့္တင္းမႈေၾကာင့္ တင္းမာလာျခင္း ျဖစ္တာပါ ။
.
2. အစားအေသာက္ ဂရုုစိုုက္ပါ ( Eat Smart )
အဆီ အစိမ့္ အေၾကာ္အေလွာ္ မ်ားမွ အဆီမ်ားဟာ ေသြးေၾကာေတြ ပိတ္
ေစပါတယ္ ။ အဟာရတန္ဖိုုး နည္းပါးၿပီး ကယ္လိုုရီ မ်ားတဲ့ အစားအစာ
ေတြ ေရွာင္ရွားရပါမယ္ ။
.
3. စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ခ်ပါ ( Minimize Stress )
စိတ္ဖိစီးမႈက အဒရီနယ္လင္ ( adrenaline ) ၊ ေကာ္တီေဇာ ( cortisol 
)
ထြက္ေစပါတယ္ ။ Adrenalineက ေသြးေၾကာေတြ က်ဥ္းေစပါတယ္ ။
ေသြးေၾကာက်ဥ္းရင္ က်ား တန္ဆာ တြင္းကိုု ေသြးေရာက္နည္းေစပါတယ္ ။
cortisol မ်ားလာရင္ အစားေတြ ပိုုစားလာေစပါတယ္ ။ အစား ပိုုစားလာရင္
ဗိုုက္မွာ ပိုုၿပီး အဆီ စုုလာေစပါတယ္ ။
.
4. ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ ( Eliminate Tobacco )
Tobacco ဟာ ကင္ဆာျဖစ္ေစရံုုသာ မကဘဲ ၊ ေသြးေၾကာေတြပါ က်ဥ္း
ေစပါတယ္ ။ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ နည္းရင္ ကိုုယ္တြင္း အဂၤ ါ အားလံုုး ထိခိုုက္
ပါတယ္ ။
.
5. အရက္ေသာက္ျခင္း ေလ်ာ့ပါ ( Consume Alcohol in Moderation )
အယ္လကိုုေဟာ အနည္းငယ္ကေတာ့ စိတ္ေသာကေတြ ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္ ။
ေသြးေၾကာက်ယ္ေစတဲ့အတြက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေစပါတယ္ ။
အယ္လကိုုေဟာ မ်ားတဲ့အခါမွာေတာ့ ပန္းညိဳး ဖိုု႕ ပိုု ျဖစ္ေစပါတယ္ ။
.
6. ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ပါ ( Sleep Well )
အိပ္စက္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ နဲ႕ ခႏၶာ အားျပန္ျပည့္ေစပါတယ္ ။
အိပ္ပ်က္မ်ားလာရင္ အင္ဒိုုခရိုုင္း endocrine နဲ႕ ကိုုယ္ခံအား immune
လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။
စားခ်င္စိတ္ကိုု ေရာ့နည္းေစတဲ့ လက္ပတင္ leptin အထြက္ နည္းသြားၿပီး
စားခ်င္စိတ္ကိုု လႈံ႕ ေဆာ္ေပးတဲ့ ဂရီလင္ ghrelin နဲ႕ ေကာ္တီေဇာ cortisol,
ပိုုထြက္လာေစပါတယ္ ။ ေသြးတြင္း သၾကားဓါတ္လည္း ျမင္တက္လာေစ
ပါတယ္ ။
အိပ္ပ်က္၍ ကုုန္ခမ္းလာတဲ့အခါ ပန္းညိဳးဖိုု႕ ျဖစ္လာပါတယ္ ။
.
7. ေလ့က်င့္ခဏ္း မွန္မွန္လုုပ္ရန္ ( Exercise Regularly )
ကိုုယ္လက္ လႈပ္ရွားေလံက်င့္ခဏ္းက ဖိစီးမႈေတြ ေလ်ာ့ေစပါတယ္ ။
ႏြမ္းနယ္မႈ ေပ်ာက္ေစပါတယ္ ။ ဆီးခ်ိဳ ႏွလံုုး ေသြးတိုုး ေရာဂါႀကီးေတြ
ပင္ သက္သာသြားေစႏိုုင္ပါတယ္ ။
ကိုုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈက ႏွလံုုး သန္မာေစပါတယ္ ၊ ၾကြက္သား အရိုုးအဆစ္
လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းေစပါတယ္ ၊
ကာမဆက္ဆံရာမွာ အေရးပါတဲ့ တင္ပါဆံုုၾကြက္သားမ်ား ၊ အတြင္းပိုုင္း
ၾကြက္သားမ်ား ၊ စအိုုပတ္လည္ၾကြက္သား ( pelvic floor muscles ) မ်ား
သန္စြမ္းလာေစပါတယ္ ။
.
8. စအိုုပတ္လည္ၾကြက္သား ( Strengthen Your Pelvic Floor Muscles )
က်ား တန္ဆာ ေတာင့္တင္းေစဖိုု႕ ရာမွာ အေရးပါတဲ့ ၾကြက္သားမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤၾကြက္းသားမ်ား သန္မာေစဖိုု႕ ေလ့က်င့္ေပးလိုု႕ ရပါတယ္ ။
ကီဂ်ယ္ ( Kegels ) ေလ့က်င့္ခဏ္းလိုု႕ ေခၚပါတယ္ ။
ေလ့က်င့္နည္းကေတာ့ ..
ဆီးသြားေနစဥ္ တ၀က္ေလာက္မွာ တင္ပါး ေပါင္ ၀မ္းဗိုုက္ ၾကြက္သား
မ်ား အကူအညီ မပါေစဘဲ အသက္ေအာင့္မထာဘဲ ဆီးကိုု ေနွးသြားေအာင္
ထိန္းေပးရပါမယ္ ။
ေႏွးေအာင္ထိန္းေပးႏိုုင္ရင္ ရပ္ပစ္ႏိုုင္ေအာင္ လုုပ္ရပါမယ္ ။
ရပ္ေအာင္ ေႏွးေအာင္ လုုပ္ႏိုုင္ရင္ ၎ ၾကြက္းသားမ်ားအေပၚ ထိေရာက္မႈ
ရွိပါၿပီး ။
ဆီးကိုု ေႏွးေအာင္ လုုပ္ေနစဥ္ ၁ ကေန ၅ ထိ ေႏွးေႏွး ေရတြက္ပါ ။
ဆီးကိုု ျပန္လႊတ္ရင္လည္း ၁ ကေန ၅ ထိ ေႏွးေႏွး ေရတြက္ပါ ။
၁၀ ခါေလာက္ ရေအာင္ လုုပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္ ။
တေန႕ ကိုု ၃ ႀကိမ္ေလာက္လည္း လုုပ္ရပါမယ္ ။
.
9. ဆက္ဆံမႈကိုု မျပတ္လုုပ္ရန္ ( Stay Sexually Active )
က်ား တန္ဆာဟာ ပံုုမွန္အသံုုးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ သန္စြမ္းမႈ ရရွိေနမွာ
ျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ညိဳးျခင္း ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္ ။
.
10. ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး (Maintain a Healthy Relationship )
ဇနီးေမာင္ႏွံ စိတ္တူ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာကိစၥမ်ားမွာကိုုယ္တူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံေရးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္ ။
.
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ
ေဒါက္တာျမင့္သိန္း
1 March 2016 .

Credit to Dr.Myint Thein

0 comments:

Post a Comment