Sunday, April 3, 2016

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း MPT မွ သႀကၤန္ကာလ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း အပိုလက္ေဆာင္ ( ဧၿပီလ ( ၂ ) ရက္ေန႔မွ ( ၆ ) ရက္ အတြင္း) ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း MPT မွ ျမန္မာ့ ရိုးရာ သႀကၤန္ကာလ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း အပိုလက္ေဆာင္မ်ားကို ဧၿပီလ ( ၂ ) ရက္ေန႔မွ ( ၆ ) ရက္ အတြင္း ဖုန္းေငြျဖည့္သူမ်ား အပိုေငြလက္ေဆာင္မ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။

- ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ( ၁၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၁၀% ) ရရွိပါမည္။ 
( ၁၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၁၀၀ ) ရရွိပါမည္။ စုစုေပါင္း ( ၁၁၀၀ ) က်ပ္

- ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ( ၃၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၂၀% ) ရရွိပါမည္။ 
( ၃၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၆၀၀ ) ရရွိပါမည္။ စုစုေပါင္း ( ၃၆၀၀ ) က်ပ္

- ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ( ၅၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၄၀% ) ရရွိပါမည္။ 
( ၅၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၂၀၀၀ ) ရရွိပါမည္။ စုစုေပါင္း ( ၇၀၀၀ ) က်ပ္

- ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ( ၁၀၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၁၀၀% ) ရရွိပါမည္။ 
( ၁၀၀၀၀ ) ျဖည့္လွ်င္ ( ၁၀၀၀၀ ) ရရွိပါမည္။ စုစုေပါင္း ( ၂၀၀၀၀ ) က်ပ္

- ၂၀၀၀၀ / ၃၀၀၀၀ ျဖည့္လွ်င္လည္း ( ၁၀၀% ) ရရွိပါမည္။
- အပိုရရွိေသာ ေငြမ်ားကို ဧၿပီလ ( ၁၈ ) အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

- အပိုရရွိေသာ ေငြသည္ MPT ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေျပာျခင္း / မက္ေဆ့ပို႔ျခင္း / အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း / အင္တာနက္ Package ဝယ္ယူျခင္း

- အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက Call Center - 106 ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment