Thursday, May 5, 2016

၃၀-၄-၂၀၁၆ မွ ၂-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ တြင္က်င္းပေသာ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း သေဘာတူညီခ်က္အက်ဥ္း၃၀-၄-၂၀၁၆ မွ ၂-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ တြင္က်င္းပေသာ
ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း သေဘာတူညီခ်က္အက်ဥ္း
၁။ ယခုေနာက္ဆံုးရိုက္ေပးတဲ့ ပန္းေရာင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအားလံုး အတြက္ ျမန္မာဘက္က အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ခု (ပတ္စပို႔(မနလ) သို႔မဟုတ္ CI) ထုတ္ေပးမယ္ဆိုတာကို ထိုင္းဘက္ကသေဘာတူတယ္။
၂။ ျမန္မာဘက္က အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ခု ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွာ စင္တာ(၆)ခုဖြင့္ဖို႔ ထိုင္းဘက္က သေဘာတူတယ္။ (မယ္ဆိုင္၊ မဲေဆာက္၊ ရေနာင္း၊ ထိခီး၊ ဆမုပရားကန္းနဲ႔ ဆမုဆာခြန္း)
၃။ ပန္းေရာင္ကဒ္၊ ေကာင္တာဆားဗစ္က ေငြသြင္းျဖတ္ပိုင္း၊ မွတ္ပံုတင္+သန္းေခါင္စာရင္း တို႔နဲ႔အတူ အဲဒီစင္တာ(၆)ခုမွာ အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ခု လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္။
၄။ မွတ္ပံုတင္+သန္းေခါင္စာရင္း မပါလာတဲ့သူေတြကိုပဲ ေန႔ျခင္းၿပီး CI ထုတ္ေပးမယ္။ မွတ္ပံုတင္+သန္းေခါင္စာရင္းရွိတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ပတ္စပို႔ အႀကီး(မနလ) ေလွ်ာက္ထားဖို႔ သံရံုးမွာဖြင့္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔ခြဲရံုး(မနလအဖြဲ႔ခြဲရံုး)ကိုေစလြတ္မယ္။ မနလအဖြဲ႔ခြဲရံုးမွာ မနလ ေလွ်ာက္ရတာၾကာတယ္ဆိုၿပီး CI ပဲထုတ္မယ္ဆိုလည္းရတယ္။ ဒါေပမဲ့ CI နဲ႔ ဒီတိုင္းေနသြားလို႔ေတာ့မရဘူး၊ (၂)ႏွစ္အတြင္း မျဖစ္မေန မနလ ျပန္ ေလွ်ာက္ရမယ္။
၅။ ထိုင္းဘက္က CI ေပၚမွာ (၂)ႏွစ္ဗီဇာတံုးထုေပးဖို႔ သေဘာတူတယ္။ (အမွန္ကေတာ့ CI ဆိုတာ မိခင္ႏိုင္ငံျပန္ႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာလို႔ေခၚတယ္၊ CI ဆိုတာႏိုင္ငံသားစီစစ္ဖို႔ လိုတာကလြဲရင္ က်န္တာကေတာ့ မနလ နဲ႔ သေဘာသဘာ၀ျခင္းအတူတူပဲ)
၆။ CI အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ စုစုေပါင္း ဘတ္ေငြ(၄၀၀)ပဲရွိမယ္။ အဲဒီကုန္က်စရိတ္ကို ပန္းေရာင္ကဒ္ရိုက္တံုးကလိုပဲ ဆဲဗင္းအလဲဗင္း က ေကာင္တာဆားဗစ္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္သြားသြင္းရမွာပါ။ (ေကာင္တာဆားဗစ္ ၀န္ေဆာင္ခ(၂၀)ဘတ္ခန္႔ နဲ႔ အျခားကုန္က်စရိတ္အနည္းငယ္သာရွိႏိုင္ပါတယ္)
၇။ CI ထုတ္ေပးေရးအတြက္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တစ္ဖက္လွ်င္ (၅)ဦးထက္မေက်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Working Group)ဖြဲ႔စည္းဖို႔သေဘာတူတယ္။ ထိုင္းဘက္က ဒီ(Working Group)မွာ ပါရတဲ့အေၾကာင္း ကေတာ့ျမန္မာဘက္ကိုလိုအပ္တာေတြကူညီ ရေအာင္ပါ၊ အဲဒီလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာဘက္က ခ်မွတ္ေပးတဲ့ အေထာက္ အထားထုတ္ေပးေရး လမ္းစဥ္/မူ အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။
၈။ အဲဒီလုပ္ငန္းအဖြဲ႔(Working Group)ကပဲ CI ထုတ္ေပးမဲ့စင္တာေတြမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု လူေတြထပ္မေနေအာင္ စီမံ/အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေတြ စီစဥ္ဖို႔ နဲ႔ ေကာင္တာ ဆားဗစ္ရဲ့ ၀န္ေဆာင္ခက ဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုတာ ေကာင္တာဆားဗစ္ ကုမၸဏီနဲ႔ ညွိႏွိဳင္းေပးမယ္။
၉။ ေရလုပ္ငန္း လုပ္သားေတြကို G to G (အစိုးရအျခင္းျခင္း၊ ပြဲစားမပါပဲ) တင္သြင္းေပးဖို႔ ထိုင္းဘက္ကေတာင္း ဆိုတယ္။ လက္ရွိ ေရလုပ္သားေတြရဲ့ ငယ္စာရင္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြနဲ႔ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အရင္ေပးၿပီးမွ ေရလုပ္ငန္းလုပ္သားတင္သြင္း ဖို႔ ျပန္ညွိႏွိဳင္းမယ္လို႔ ျမန္မာဘက္က အေျဖေပးလိုက္တယ္။
၁၀။ နယ္စပ္ေတြမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ လက္ခံ/ျပန္ပို႔ ေရးစခန္းစင္တာေတြထိုင္းဘက္ကဖြင့္ေပးမယ္။ အဲဒီစင္တာမွာ ထိုင္းမွာအလုပ္လုပ္ရင္ သိထားရမဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဥပေဒ/ရိုးရာယဥ္ေက်း မွဳ ေတြနဲ႔ သိထားသင့္သည္မ်ား တို႔ကို အခမဲ့ သင္တန္းေပးမယ္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပလို႔ အိမ္ျပန္တဲ့အခါမွာလည္း အဲဒီလက္ခံ/ျပန္ပို႔ေရးစခန္း စင္တာေတြကေန အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာျပန္ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေပးမယ္။
၁၁။ ေခတ္နဲ႔မေလွ်ာ္ညီေတာ့လို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားေရးရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မွဳစာခၽြန္လႊာ(MOU)ကို မူၾကမ္းကို လက္မွတ္ထိုးဖို႔ သေဘာတူတယ္။ ေမလကုန္ေလာက္မွာ ထိုးျဖစ္လိမ့္မယ္ လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီစာခၽြန္လႊာမူၾကမ္းမွာလည္း MOU သမားေတြသည္ (၄)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ တစ္ေၾကာျ့ပန္ထြက္ၿပီး အနည္းဆံုး(၃)လ ၾကာၿပီးမွ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ျပန္၀င္လာႏိုင္တယ္လို႔ပဲ သေဘာတူထားတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ထပ္တိုးေပးဖို႔ သေဘာမတူဘူး။
၁၂။ ယခုေနာက္ဆံုးမွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ား(ပန္းေရာင္ကဒ္ကိုင္မ်ား)အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္(၇)ရက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ နယ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္ရွိမယ္။ အိမ္ျပန္ခြင့္ မျပဳထားဘူး။ (အေထာက္အထားတစ္ခုခုရေအာင္လုပ္ၿပီးမွျပန္ႏိုင္မယ္)
၁၃။ ရေနာင္းၿမိဳ႕က ေမာ္ေတာ္ကားမေတာ္တစ္ဆျဖစ္မွဳအတြက္ ထိုင္းဘက္က အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ သေဘာတူတယ္။
**** ပိုၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ မေန႔ကတင္ထားတဲ့ ပို႔စ္ နဲ႔အတူတြဲဖတ္ပါ ****
**** ဒီပို႔စ္ကို အမွားျပင္/လိုအပ္တာျဖည့္နဲ႔ အၿမဲတမ္း update လုပ္ေပးေန မယ္။ ျပင္လိုက္တဲ့စာသားကို ၾကယ္ပြင့္ (*)ေလးနဲ႔ အမွတ္အသားလုပ္ေပး ထားမယ္။ အၿမဲတမ္းျပန္၀င္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ ****
-----------အားလံုးေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ား---------
မွတ္ခ်က္။
- ငါ့ဆီက သတင္းေကာင္းေတြ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ျပည့္ေနတဲ့အၿပံဳးေတြပဲ လက္ေဆာင္ေပးမယ္၊ မင္းတို႔အားလံုးယူသြားၾက၊ ၿပီးေတာ့ မင္းတို႔အနားမွာ ရွိတဲ့လူေတြကို ကူးစက္ေစလိုက္ၾက၊ ငါ့ဆီကိုလည္း အၿပံဳးေတြနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာ စရာေကာ္မန္႔ေတြပဲ ယူလာခဲ့ၾက၊ ငါ့ပို႔စ္ေအာက္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ရာ ေကာ္မန္႔ေတြ လာမေရးၾကနဲ႔၊ မဆဲၾကနဲ႔၊ ငါမလိုခ်င္ဘူး အားလံုးမွတ္ထားၾက။
ဦးေအာင္စိုး
၅-၅-၂၀၁၆ (၁၁း၅၁)နာရီ
Felix Soe Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။0 comments:

Post a Comment