Sunday, August 30, 2015

50 Common Grammar Mistakes in English (9)Win Naing Oo's photo.

50 Common Grammar Mistakes in English (9)
............................................
အဂၤလိပ္စာေၾကာင္းေတြကို မ်ားမ်ားဖတ္ဖူးတယ္ဆိုလွ်င္ grammar ကိုေတာင္ စဥ္းစားဖို႔ မလိုဘဲ တန္းျပီး သိနိုင္တာေလးေတြပါ ၊ ခက္တာကို ရွင္းျပလို႔ေကာင္းပါတယ္ ၊ လြယ္တာက်ေတာ႔ ဘာကိုရွင္းရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားလိုက္ရပါတယ္ ၊ ရွင္းျပီးေတာ႔လည္း အူလည္ခ်ာပတ္ ျဖစ္ေနလို႔ စိတ္ရွည္ရွည္ဖတ္ေပးၾကမွ ရလိမ္႔မယ္ထင္ပါရဲ႕
..
(41)
Wrong : I came Australia to study English.
Right : I came to Australia to study English.
က်ေနာ္ အဂၤလိပ္စာေလ႔လာဖို႔ ၾသစေတးလ်ကို လာခဲ႔ပါတယ္
.
I came.. ဆိုျပီး Sub နဲ႔ verb ရွိရာမွာ came ဟာ ေရြ႕လွ်ားမွဳျပတဲ႔ၾကိယာျဖစ္တယ္ ၊ သူ႔ေနာက္မွာ place ျဖစ္တဲ႔ Australia ဆိုတာရွိတယ္ ၊ ေရႊ႕လွ်ားမွဳဟာ ေနရာနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္မွဳရွိတယ္ဆိုတာကို ျပဖို႔ proposition of direction တစ္ခုခု ထည္႔ေပးရပါမယ္ ၊ preposition ရဲ႕ အလုပ္ကိုက ဆက္စပ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ to Australia ကို ယူဆပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္ ..
.
~ တခ်ိဳ႕ဆရာေတြက directional adverb လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္ ၊ အဲဒီေတာ႔
S + V + (O) + D, M, P, T, R ( Direction, Manner, Place, Time, Reason or purpose)ဆိုျပီး စဥ္ပါတယ္
ေရြ႕လ်ားမွဳျပၾကိယာ verb of movement ေတြေနာက္မွာ direction adv ေတြ ကပ္လိုက္ရပါတယ္ ၊ ေရြ႕လ်ားမွဳၾကိယာေတြကို ေအာက္နားမွာၾကည္႔ပါ ..
.
~ တခ်ိဳ႕ဆရာေတြကေတာ႔ သူ႔ကို complement (ျဖည္႔ပုဒ္) အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္
သူက S + V+ (O) + Complement + M,P,T, R ျဖစ္သြားပါတယ္
I came ..က်ေနာ္လာခဲ႔တယ္ဆိုေတာ႔ ဘယ္ကိုလာခဲ႔တယ္ဆိုတာ ျဖည္႔ေပးရပါေတာ႔မယ္ အဲဒါေၾကာင္႔ to Australia ကို ျဖည္႔လိုက္ရတာပါ ။
.
complement (ျဖည္႔ပုဒ္) နဲ႔ Adverb (ၾကိယာ၀ိေသသန) ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္က complement ဟာ ၀ါက်ရဲ႕ပင္မအူတိုင္ (core sentence) မွာပါျပီး ျဖဳတ္လို႔မရပါဘူး ၊ Adverb ကေတာ႔ အခ်က္အလက္အားျဖင္႔ အပိုျဖည္႔စြက္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါတယ္ မပါလွ်င္လည္း ပင္မ၀ါက်က အဓိပၸါယ္ရွိေနဆဲပါပဲ ။ အကယ္၍ adverb ကို ျဖဳတ္ၾကည္႔္လို႔ အဓိပၸါယ္ပ်က္သြားလွ်င္ အဲဒါ complement အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လို႔ပါပဲ ..ဥပမာ I go there. မွာ there ကို ျဖဳတ္ၾကည္႔လို႔ I go. ပဲ ျဖစ္သြားလွ်င္ အဓိပၸါယ္ မရွိေတာ႔ပါဘူး အဲဒါမ်ိဳးဆို there ကို adv လို႔ ယူဆတာထက္ complement အျဖစ္ ယူဆတာက ပိုသင္႔ေတာ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။
.
အခုေတာ႔ မူလ၀ါက်ကို ဆန္းစစ္ၾကည္႔ရေအာင္ ..
I came to study English.
..to Australia ကို ျဖဳတ္ၾကည္႔တဲ႔အခါ ၀ါက်က မျပည္႔စုံပါဘူး
.
I came to Australia.
.. to study English ကို ျဖဳတ္ၾကည္႔တဲ႔အခါ ျပည္႔စံုတဲ႔၀ါက်ျဖစ္ပါတယ္
.
ျမန္မာေတြက က်ေနာ္လာတယ္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ္ ဒီကိုလာတယ္လို႔ ျဖည္႔ျပီး အလိုလိုနားလည္ေနတဲ႔အတြက္ come မွာ သိပ္မေပၚလြင္ပါဘူး ၊ go နဲ႔ စဥ္းစားၾကည္႔ပါဦးလား
I go /to school / to learn.
I go to learn. ၀ါက်မျပည္႔စုံဘူး (က်ေနာ္သင္ယူဖို႔သြားတယ္..တဲ႔ စကားက အရင္းအဖ်ားမရွိ အူတူတူနဲ႔လို႔ ထင္စရာပဲ)
I go to school. ၀ါက်ျပည္႔စုံတယ္ (to school သည္ complement)
..
ေရႊ႕လွ်ားမွဳျပၾကိယာေလးေတြနဲ႔ ဦးတည္ရာျပ ၀ိဘတ္ေလးေတြကို နမူနာ ၾကည္႔လိုက္ပါ
Verbs of movement: move, go, transfer, walk,run, swim, ride, drive, fly, travel, jump
..
Prepositions of direction tell you where to go. Some examples are to, on, onto, in, and into, across, around, away from, back to, through, towards..
.............................................
(42)
Wrong : It is more hot now.
Right : It’s hotter now.
အခု (အရင္ကထက္) ပိုျပီးပူတယ္
.
hot, hotter, hottest ေလာက္ကိုသိလွ်င္ ရပါျပီ ၊ မသိလွ်င္ ေလ႔လာပါ ။
.......................................................
(43)
Wrong : You can give me an information?
Right : Can you give me some information?
က်ေနာ္႔ကို သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းနည္းေပးပါလား
.
information က ေရတြက္မရနာမ္ျဖစ္လို႔ an information, informationS စသည္ျဖင္႔သုံးလို႔မရပါဘူး ၊ some information, a piece of information, much information ..စသည္ျဖင္႔ ေရတြက္မရနာမ္အတြက္ သင္႔ေတာ္ရာတြဲဖက္ျပီး သုံးနိုင္ပါတယ္
...............................................
(44)
Wrong : They cooked the dinner themself.
Right : They cooked the dinner themselves.
သူတို႔ဟာညစာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ခ်က္ျပဳတ္ခဲ႔ၾကပါတယ္
.
ဒီအတိုင္းေလးပါပဲ
Singular : myself , yourself (သင္ကိုယ္တိုင္) , himself , herself , itself
Plural : ourselves , yourselves (သင္တို႔ကိုယ္တိုင္) , themselves
..................................................................
(45)
Wrong : Me and Johnny live here.
Right : Johnny and I live here.
ေဂ်ာ္နီနဲ႔က်ေနာ္ ဒီမွာေနထိုင္ပါတယ္
.
ဒါမ်ိဳး and နဲ႔ ဆက္ထားတဲ႔၀ါက်ေတြမွာ နာမ္စားေတြကို မွန္ရဲ႕လားသံသယျဖစ္ေနလွ်င္ စာေၾကာင္းခြဲၾကည္႔ပါ
.
ပထမ၀ါက်ကိုခြဲၾကည္႔ပါ Me lives here and Jonny lives here. လို႔ရမယ္ Subject ေနရာေရာက္ေနတဲ႔ Me ဟာ Object pronoun ျဖစ္ေနလို႔ မွားပါတယ္.
.
ဒုတိယ၀ါက်ကေတာ႔ Jonny lives here and I live here. လို႔ျဖစ္ျပီး
(၁) Subject ေနရာမွာရွိတဲ႔ I ဟာ Subject pronoun ျဖစ္တဲ႔အတြက္ မွန္ပါတယ္ ။
.
(၂) ေနာက္တစ္ခ်က္က နာမည္ေတြျဖစ္တဲ႔ ကိုယ္ပိုင္နာမ္ proper noun ေတြနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္
နာမ္စား pronoun ေတြနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀ါက်ကိုဆက္တဲ႔အခါ I ကို ေနာက္မွာပဲ ထားေလ႔ရွိပါတယ္
Jonny and I ...လို႔သုံးတယ္ ၊ I and Jonny လို႔ သုံးေလ႔မရွိပါဘူး
He and I လို႔သုံးမယ္ ၊ I and he လို႔ သုံးေလ႔မရွိပါ..
.
ဒီထက္ နားလည္ဖို႔လြယ္တဲ႔နည္းေလးေတြ..ေတြးမိလွ်င္ မွ်ေပးခဲ႔ပါေနာ္
.
ေမတၱာျဖင္႔ heart emoticon

ဆရာ၀င္းႏိုင္ဦး Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ (ဆရာ ၀င္းႏိုင္ဦး က်န္းမာပါေစ)

0 comments:

Post a Comment