Wednesday, March 9, 2016

♪ “Apple, FBI ႏွင့္သင္၏Privacy” ♫


Appleကုမၸဏီႏွင့္အေမရိကန္အစိုးရေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕(FBI) တို႔အၾကား ေပၚေပါက္ေနေသာအျငင္းပြားမႈကဥပေဒျပဌာန္းစီရင္မႈမ်ားႏွင့္နည္းပညာ ကမၻာတို႔ကိုသပြတ္အူအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကားသို႔တြန္းပို႔လိုက္သကဲ့သို႔ရွိေလ သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းPrivacy၊ Safety ႏွင့္Security ဆိုေသာစကားလံုးအေပၚလည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ကမၻာ့ထိပ္သီးနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ကမၻာ႔ အရွိန္အ၀ါအႀကီးမားဆံုးအစုိးရေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕တို႔၏အျငင္းပြားမႈက ေတာ့ၿပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာ လေႏွာင္း ပိုင္းကကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ဆန္ဘာဒီႏိုၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေသနတ္ပစ္လူဆိုးဖမ္းပြဲမွ အစျပဳခဲ့ျခင္း ပင္။Syed Farookႏွင့္ဇနီးျဖစ္သူTashfeen Malik တို႔သည္ထုိေန႔က လူ၁၄ဦး သတ္ျဖတ္ထားခဲ့ၿပီး၂၂ဦးအထိဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့ေသာရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ၿပီးမၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းရဲမ်ား ၏၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။သုိ႔ေသာ္Farookတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေသနတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံသျဖင့္ အေသသာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေလသည္။Farookႏွင့္ဇနီးသည္၏အေလာင္းမ်ားအျပင္Farookအသံုးျပဳခ့ဲေသာiPhone တစ္လံုးကိုလည္းရဲမ်ားကသိမ္းဆည္းရယူႏုိင္ခဲ့ သည္။ ဤတြင္Apple ႏွင့္FBIတို႔၏အျငင္းပြားမႈဇာတ္လမ္းစတင္ ေပၚေပါက္ လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ေတာ့သည္။သတင္းမ်ား၏အဆိုအရအဆိုပါiPhone သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာန က၎တို႔ထံတြင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာFarookထံသို႔ေပးအပ္ခဲ့ေသာပစၥည္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ထိုiPhone အတြင္းရွိေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကိုFBI ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ကရွာေဖြၾကည့္႐ႈလိုေနၿပီးမူလဖုန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနကလည္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ျပႆနာက အားလံုးသိသည့္အတိုင္းဖုန္းကိုUnlock ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္၏။iPhone အတြင္းမွေဒတာမ်ားကိုFBI ကရရွိလိုေနသည္။သို႔ေသာ္Password ခံထား သည္။ကိုင္ေဆာင္သည့္ရာဇ၀တ္ေကာင္၊လူသတ္သမားFarookကေသၿပီ။
Password ကိုေျပာႏုိင္သူဟူ၍မရွိေတာ့ေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္iPhone ကိုဖန္တီးသူ Apple ကုမၸဏီဘက္သို႔ ျမားဦးလွည့္လာရျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။Apple ၏တင္းၾကပ္လြန္းေသာSecurity Feature မ်ားေၾကာင့္FBI အေနျဖင့္ Farook ၏iPhone Password ကိုခန္႔မွန္းၿပီးUnlock ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ ေပ။iPhone ၏နာမည္ေက်ာ္ေသာလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအခ်က္ တစ္ခုမွာ Password ခန္႔မွန္း၀င္ေရာက္မႈ၁၀ႀကိမ္က်႐ံႈးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ဖုန္း အတြင္းေဒတာအားလံုးကိုအလိုအေလ်ာက္ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ၿပီးသားျဖစ္ ေစျခင္းပင္။ (ယင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္ကိုသင္၏iPhone တြင္ဖြင့္ထားလိုပါက Settings/Touch ID & Passcode\Erase Data Onသို႔၀င္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ လိုက္႐ံုပင္။) ထုိFeature ေၾကာင့္FBI ကApple ကိုဆက္သြယ္ကာထုိiPhone ၏လံုၿခံဳေရးစနစ္အားပို၍အားနည္းေစေရးကူညီေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့Farook၏iPhone ကိုApple ကုမၸဏီကျပန္၍Unlock ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္၏။သို႔ေသာ္Apple ကေခါင္းခါလိုက္ေလသည္။ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ တရားေရး ဌာနကၾကား၀င္ရသည္အထိျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ၿပီးခဲ့ေသာေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔ကအေမရိကန္တရား႐ံုးတစ္ခုမွေန၍Apple ကုမၸဏီထံသို႔FBI ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားခဲ့ေတာ့သည္။ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကိုApple စီအီးအိုျဖစ္သူTim Cook ကပယ္ခ်လုိက္ေသာအခါPrivacy ႏွင့္ Security တို႔၏အားၿပိဳင္မႈသည္စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆံုးႏွင့္ ဇာတ္ရွိန္ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ရေတာ့သည္။
<Apple ထံမွFBI ဘာအလိုရွိသလဲ>
FBI ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ရာဇ၀တ္မႈႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး တို႔ အတြက္အေထာက္အကူရရွိလုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္
ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာရာဇ၀တ္သားFarook၏iPhone တြင္ထည့္သြင္း ထားေသာေဒတာမ်ားကိုရွာေဖြၾကည့္႐ႈခြင့္အပါအ၀င္Apple ၏Security အတားအဆီးမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ခြင့္ရရွိလုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍FBI ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူJames Comeyက“ေဒတာေတြကို အလို အေလ်ာက္ဖ်က္ပစ္မယ့္စနစ္ကိုမေၾကာက္ရဘဲPassword ကိုအလုိရွိ သေလာက္အႀကိမ္အထိခန္႔မွန္း႐ိုက္ထည့္ႏုိင္မယ့္အခြင့္အေရးကိုပဲလိုခ်င္တာပါ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရွာေဖြ၀ရမ္း နဲ႔အတူiPhone ကို၀င္ေရာက္ရွာေဖြခြင့္ျပဳဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ေဒတာေတြသာမပ်က္စီးႏုိင္ဘူးဆိုရင္ဆယ္ႏွစ္ၾကာရင္
ၾကာပါေစ။အခ်ိန္ယူၿပီးPassword ကိုဖြင့္ဖို႔ႀကိဳးစားခန္႔မွန္းသြားမွာပါ”ဟုဆို သြားခဲ့ေလသည္။
<ဆန္႔က်င္ရသည့္Apple ၏အေၾကာင္းျပခ်က္>
စီအီးအိုTim Cook ကေတာ့Apple ၏ရပ္တည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့ေလသည္။iPhone ၏လံုၿခံဳေရးကိုအားနည္းသြား ေစမည့္ ေဆာ့၀ဲတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးဖန္တီးေပးရန္FBI ၏ဖိအားေပးခံေနရျခင္းကို အထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္းယင္းစာထဲတြင္ေရးသားထားခဲ့သည္။Tim Cook ၏အဆိုအရအကယ္၍ယင္းေဆာ့၀ဲမ်ိဳးကိုဖန္တီးလုိက္ၿပီဆိုလွ်င္ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားကလည္းယင္းေဆာ့၀ဲကို သံုး၍အျခားiPhone မ်ားကိုUnlock လုပ္ၾကလိမ့္ မည္။ေဒတာမ်ားခိုးယူၾကလိမ့္မည္ကိုTim Cook ကစုိးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ FBI ဘက္ကေတာ့၎တို႔အေနျဖင့္iPhone တစ္လံုးတည္းအတြက္သာ ေဆာ့၀ဲဖန္တီးေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။သို႔တုိင္ ေအာင္ Apple ကေတာ့ေခါင္းမာေနဆဲသာျဖစ္၏။ထိုကဲ့သို႔iPhone လံုၿခံဳေရး စနစ္ကိုခ်ိဳးဖ်က္ေပးႏုိင္သည့္ေဆာ့၀ဲမ်ိဳးတစ္ႀကိမ္ဖန္တီးလုိက္သည္ႏွင့္အျခားေသာဥပေဒေအဂ်င္စီမ်ား၊အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလည္းအလားတူဖန္တီးေပးရန္က်ိန္းေသေပါက္ေတာင္းဆိုၾကလိမ့္မည္ဟုApple က ျပန္လည္ေခ်ပ သြားခဲ့သည္။
အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္Tim Cook က“ခင္ဗ်ားအိမ္ထဲမွာရွိတဲ့ေဒတာေတြ ထက္ဖုန္းထဲကေဒတာေတြကပိုမ်ားခ်င္မ်ားေနႏုိင္တယ္ေလ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့စမတ္ဖုန္းေတြမွာအတြင္းေရးျဖစ္တဲ့စကားေျပာမွတ္တမ္း ေတြ၊ေငြေၾကးဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္ေတြ၊က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းေတြကိုသိမ္းဆည္းထားၾကပါတယ္။ဒါ့အျပင္ကေလးငယ္ရင္ေသြးေတြရွိ တဲ့ေနရာမ်ိဳးကို လည္းမွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ပါေသးတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္iPhone ဟာပုဂိၢဳလ္ေရး သီးသန္႔ဆန္မႈ (Privacy) အျဖစ္သာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုအားလံုးရဲ႕ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ (Public Safety) နဲ႔လည္းသက္ဆိုင္သြားပါၿပီ”ဟုေျပာၾကား ခဲ့သည္။
<ကြယ္လြန္သူ၌Privacy ရွိ၊မရွိ>
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊Privacy ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဆိုေသာApple ၏အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိေတာ့FBI ကယခုအခ်ိန္အထိလက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိ ေသးပါ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္iPhone ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္Farookမွာေသဆံုး သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ထုိ႔ေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ရာဇ၀တ္သား၏Privacy ကိုေစာင့္ထိန္းရန္မလိုအပ္ဟုFBIကယူဆထား ခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္ယင္းiPhone ကိုမူလပိုင္ဆိုင္ေသာက်န္းမာေရး ဌာန ကလည္း ေဒတာမ်ားကို၀င္ေရာက္ရွာေဖြရန္ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာApple အေနျဖင့္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ ျငင္းဆန္မည္လားသို႔မဟုတ္FBI ၏ဆႏၵအတိုင္းiPhone လံုၿခံဳေရးစနစ္ကိုခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္ေပးသြားမည္ လားဆိုသည္မွာစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။Apple အေနျဖင့္ လက္ရွိ FBI၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းဆန္မည္ဆုိပါကကြယ္လြန္သူတြင္Privacy ရွိ၊မရွိဆိုသည့္အခ်က္ကိုဦးစြာစဥ္းစားရေပလိမ့္မည္။ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က နယူးေယာ့ၿမိဳ႕တရား႐ံုးတြင္ၾကားနာခဲ့ေသာအျငင္းပြားမႈတြင္ေတာ့Apple ႏွင့္FBI တို႔အတြက္တိက်ေရရာေသာအေျဖတစ္ရပ္ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း မရွိ ေသးပါ။
အဂၤါေန႔အေရာက္တြင္တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီကApple ႏွင့္iPhone တာ၀န္ ရွိသူမ်ားထံမွၾကားနာမႈသာရွိေစခဲ့ၿပီးယခုလ၂၂ရက္ေန႔သို႔ ျပန္လည္ ႐ံုးခ်ိန္း ေခၚယူထားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ယခုကိစၥမွာApple ႏွင့္FBI တို႔၏အရွိန္အ၀ါ ၿပိဳင္ျခင္း မဟုတ္၊စကားရည္လုပြဲမဟုတ္။တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရး၊ေဘးကင္းေရး ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ပုဂိၢဳလ္ေရး သီးသန္႔ဆန္ခြင့္ (Privacy) တို႔ အားၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေနရာအားလံုးကလက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာအၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဖို႔ကေတာ့လေပါင္း၊ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိအခ်ိန္ယူရႏိုင္ ေလသည္။

Ref : (Apple vs. FBI And Your Privacy)
ကိုဆဲြ(မုံရြာ)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

<<<ေအာက္မွာ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္။>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment