Saturday, August 1, 2015

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ မည္သူမဆုိ ၊အသင္း၀င္နုိင္သလုိ ယခုအေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ပါသည္။စိတ္ပါ၀င္စားေသာ မည္သူမဆုိ ၊အသင္း၀င္နုိင္သလုိ ၊ ယခုအေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ပါသည္။
ယေန႕ ၃၁၊၇၊၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေနြးမႈ႕အရ The Umbrella Foundation ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ပါသည္။
အဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ..
၁။ ျမန္မာျပည္ပညာေရးတြင္ တတ္အားသည့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ရန္၊
၂။ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊
၃။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ပုိင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္၊
၄။ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႔အစည္းအား ေစတနာျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ အေသးစိတ္ပုံစံအား ေရးဆြဲ ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အျမန္တင္ျပႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ အေရးေပၚအေျခအေနအရ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးလုိအပ္ေနသည္ကုိ မိတ္ေဆြ ၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံး ျမင္ေတြ႕၊ၾကားသိရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္း၀င္မ်ားမွ ထည့္၀င္ေငြမ်ား အျပင္၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီမ်ား အားလည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ The Umbrella Foundation ၏ ပညာေရး၊က်န္းမားေရး အစီအစဥ္မွ အေျခအေနအရ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေတာင္ရန္ အလွဴေငြ လွဴဒါန္းလုိေသာ သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါသည္။
လွဴဒါန္းႏုိ္င္ေသာ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားမွာ...
1. U Maung Maung Min Zin
KBZ - 0211210219003
ph.0943093313
2. Daw Khine Thazin Win
CB -0050600100013994
ph- 0943026633
3..စကၤာပူမွ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအတြက္
Daw Su Su Naing
- UOB 364-389-7049
..........
The Umbrella Foundation
===================
၁။ နာယက ဆရာဦးတင့္ႏုိင္ - (ROYAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL )
၂။ ဥကၠဌ- ဦးေက်ာ္မုိးဟိန္း - ( MEITI Communication Officer )
၃။ အတြင္းေရးမွဴး - ဦးေမာင္ေမာင္မင္းဇင္ - CALORIE Cafe & Bakery
၄။ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး- - ေဒၚေဆြဇင္ေစာ ၊ ေဒၚခုိင္သဇင္၀င္း၊ Horizon International School
၅။ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ စည္းရံုးေရးမွဴး - (၁) ဦးမိုက္ကယ္လင္းလင္း - VELC -Victory English Language Center )
(၂) ဦးလင္းလင္းထြန္း - 21st Century Dragon Comapnay co.,Ltd
၆။ က်န္းမာေရးတာဝန္ခံ - ေဒါက္တာမ်ိဳးသူရ ( SSC - Hospital )
- ေဒါက္တာ ခက္ခက္မာ -
- ေဒါက္တာေဟမာန္ညိဳဦး-
- ေဒါက္တာ ၾကည္မုိ႔မုိ႔လြင္
- ေဒါက္တာ ေနႏြယ္ဦး
- ေဒါက္တာ သီရိေရႊစင္လိႈင္
ရ။ စာရင္းကိုင္ - ေဒၚထက္ထက္လတ္ - Account at KENBO co.Ltd.
၈။ စာရင္းစစ္ - ဦးေတဇာေက်ာ္ - ( ရတနာပုံတယ္လီပုိ႕)
- ေဒၚခင္ဝင္းေရႊ - Accountant at- BASHNEFT INTERNATIONAL B.V
၉။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တာဝန္ခံ - ကိုေနလင္းထိုက္ -( Research Officer - BBC Media Action )
၁၀။ Media Officer - ေဒၚဝင့္ဝတီ - BBC Media Action
အဖြဲ႕၀င္မ်ား..
၁။ ဦးျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ - Star-way Company co.,Ltd
၂။ ဦးေအာင္ကုိေဇာ္
၃။ ဦးေက်ာ္ေဇာ္ႏုိင္
၄။ ဦးမင္းရန္ႏုိင္
၅။ ဦးရဲမင္းႏုိင္
၆။ ေဒၚနန္းအိေရႊစင္
၇။ ေဒၚစုစုနုိင္
၈။ ေဒၚမီမီမူးေသာ္
၉။ ေမာင္ျငိမ္းခ်မ္းေမာင္
၁၀။ ေဒၚဧပရယ္ေ၀
၁၁။ မေမဖူးၾကြယ္
၁၂။ မဟန္စုေဝ
၁၃။ ေဒၚသဲဆုစံ - ( Tour Guide)
၁၄။ ေဒၚေနာ္နီေအး
၁၅။ ေဒၚတင္နီလာျမင့္ -Sales Manager at NEP Reality and Industrial Public Co.,Ltd.
၁၆။ ေဒၚဧကရီ
၁၇။ ေဒၚသင္းသင္းေဆြ
၁၈။ဆရာမ Rozy Aye.
၁၉။ ဆရာမ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳျမင့္
၂၀။ ဆရာမေဒၚေအးသႏၱာျမင့္ - Teaching Superisor (YL ) (NELC)
၂၁။ ေဒၚခုိင္ခုိင္ဟန္ - Minstry of Industry
၂၂။ Jannifer Tin
၂၃။ဆရာမ ေဒၚေကသရီဦး
၂၄။ ေဒၚသင္းသင္း
၂၅။ ေဒၚပန္းအိျဖဴ -( စည္ပင္ )
၂၆။ ေဒၚခ်ိဳ ႏြယ္လိႈင္ - Shwe Taung Construction Co., Ltd
၂၇။ မဆုမြန္ေဌးလိႈင္
၂၈။ မဆုျပည့္ေဌးလိႈင္
၂၉။ မအိအိႏွင္း
၃၀။ ဆရာမ ေဒၚနီလာစုိး ၊ သံတြဲျမိဳ႕ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္။
(အသင္း၀င္မ်ားအား တစ္လ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံပါမည္။)
-ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား
VELC- VICTORY ENGLISH LANGUAGE CENTER
တုိက္ ( ၆ ) အခန္း ၂၀၂ ပုဇြန္ေတာင္ ဥယ်ာဥ္အိမ္ယာ
အထက္ပုဇြန္ေတာင္ လမ္းမၾကီး
ပုဇြန္ေတာင္ျမို႕နယ္ ။ရန္ကုန္။
Ph - 09402760154
- သံလ်င္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား
CALORIE Cafe & Bakery
အမွတ္ - ၈၂ ၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္း
ေသာက္ေတာ္တြင္းရပ္ကြက္။
သန္လ်င္ျမိဳ႕။
( အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံ တင္ျခင္းအားလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။)
- အသိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနာက္ ျပန္ဖ်က္ပါမည္။Group တြင္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါက ေတာင္းပန္ပါသည္။
ဆရာ Michael Lin Lin Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။( ဆရာ Michael Lin Lin က်န္းမာပါေစ) 

0 comments:

Post a Comment