Sunday, January 17, 2016

"ျမန္မာတို႔သိသင့္ေသာ ကမၻာ့အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား "

ႏွလံုးသားအာဟာရရသစာမ်ား
"ျမန္မာတို႔သိသင့္ေသာ ကမၻာ့အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား "
၁။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔= မတ္လ{၈}ရက္။
၂။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔= ဧၿပီလ{၇}ရက္။
၃။ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔= ေမလ{၁}ရက္။
၄။ ကမၻာ့မိသားစုေန႔= ေမလ{၁၅}ရက္။
၅။ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔=ေမလ{၈}ရက္။
၆။ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔= ေမလ{၃၁}ရက္။
၇။ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးေန႔= ဇြန္လ[၅]ရက္ ။
၈။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလဲြသံုးစားမႈႏွင့္
တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔= ဇြန္လ[၂၆]ရက္ ။
၉။ ျမန္မာအမိ်ဳးသမီးမ်ားေန႔= ဇူလိုင္လ{၃}ရက္ ။
၁၀။ ကမၻာ့သစ္ပင္စိုက္ပိ်ဳးေရးေန႔= ဇူလိုင္လ{၇}ရက္ ။
၁၁။ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔=ဇူလိုင္လ{၁၁}ရက္။
၁၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမ၀ါယမေန႔= ဇူလိုင္လ ပထမပတ္
စေနေန႔ ။
၁၃။ ကမၻာ့သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔= ေအာက္တိုဘာလ{၁}ရက္ ။
၁၄။ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔=ေအာက္တိုဘာလ{၅}ရက္ ။
၁၅။ ကမၻာ့စာပို႔တိုက္ေန႔=ေအာက္တိုဘာလ{၉}ရက္ ။
၁၆။ ကမၻာ့မ်က္မျမင္ ပေပ်ာက္ေရးေန႔= ေအာက္တိုဘာလ
ဒုတ္ိယပတ္ အဂၤါေန႔။
၁၇။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔= ေအာက္တိုဘာလ{၁၆}ရက္ ။
၁၈။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေန႔= ေအာက္တိုဘာလ{၂၄}ရက္ ။
၁၉။ ကမၻာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ {၁}ရက္ ။
၂၀။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔= ဒီဇင္ဘာလ {၃}ရက္ ။
၂၁။ ကမၻာ့လုပ္အားေပးမ်ားေန႔= ဒီဇင္ဘာလ {၅}ရက္ ။
၂၂။ ကမၻာ့ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားေန႔=ဒီဇင္ဘာလ {၁၄}ရက္ ။
၂၃။ ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔=
ေဖေဖာ္၀ါရီလ[၄]ရက္ ။
၂၄။ အနာႀကီးေရာဂါ ကင္းေ၀းေရး အထိန္းအမွတ္ေန႔ =
ေဖေဖာ္၀ါရီလ{၆}ရက္။
၂၅။ ကမၻာသယံဇာတေန႔=မတ္လ{၂၂}ရက္ ။
ေနာက္ဆက္တဲြေန႔မ်ား
ျပည္ေထာင္စုေန႔=ေဖေဖာ္၀ါရီလ[၁၂]ရက္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔=ေဖေဖာ္၀ါရီလ{၁၃}ရက္ေန႔။
ခ်စ္သူမ်ားေန႔=ေဖေဖာ္၀ါရီလ[၁၄]ရက္။
ေတာင္သူလယ္သမားေန႔=မတ္လ{၂}ရက္ ။
တပ္မေတာ္ေန႔=မတ္လ{၂၇}ရက္။
အာဇာနည္ေန႔=ဇူလိုင္လ{၁၉}ရက္။
အမိ်ဳးသားေန႔=တန္ေဆာင္မုန္းလၦဳတ္{၁၀}ရက္။
ခရစ္စမတ္ေန႔=ဒီဇင္ဘာလ{၂၅}ရက္။
Happy New Year Day=ဒီဇင္ဘာလ{၃၁}ရက္။
လြတ္လပ္ေရးေန႔=ဇန္န၀ါရီလ{၄}ရက္
ျမန္မာႏုိင္ငံကေလးမ်ားေန႔=ေဖေဖၚ၀ါရီလ{၁၃}ရက္ေန႔
Credit: ဗဟုသုတ မွတ္စု

0 comments:

Post a Comment