Saturday, March 5, 2016

က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရားတြင္ မွတ္သားရန္ အခ်က္မ်ား


အရပ္ရပ္ မွတ္သားရန္ အခ်က္မ်ား
၁။ ေရလယ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအတြင္းရွိ ရုပ္ပြားေတာ္ အရွင္ျမတ္မွာ ဉာဏ္ေတာ္ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ နဂါးရုပ္ႏွင္႔ နဂါးဦးေခါင္း အုပ္မိုးလ်က္တည္ရွိသည္။ ၄င္းေက်ာက္ေဆာင္ကို ေတာင္သ႑ာန္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္အရွင္ျမတ္မွာ ေတာင္ထြက္မ်ားတြင္ တည္ေနသီတင္းသံုးေတာ္မူသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ၄င္းရုပ္ပြားေတာ္ေအာက္ (ထိုေတာင္သ႑ာန္ပတ္လည္အေပၚထပ္တြင္) ဉာဏ္ေတာ္သံုးေတာင္စီရွိ ရုပ္တုေတာ္ရွစ္ဆူ၊ ေအာက္ထပ္တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ငါးေတာင္ထြာခန္႔ရွိ ရုပ္တုေတာ္ရွစ္ဆူႏွင္႔ ရုပ္တုေတာ္ၾကီး ေလးဆူ၊ မ်က္ႏွာေတာ္ခ်င္းဆိုင္ ေထာင့္ေလးေထာင့္၌ တစ္ေထာင့္လွ်င္ ဉာဏ္ေတာ္သံုးေတာင္ခန္႔ရွိ ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူစီ တည္ထားလ်က္ ရွိသည္။

အံဖြယ္ငါးပါး
(၁) ဘုရားပတ္လည္အနီးအပါးတြင္ ေက်ာက္ခဲငယ္မ်ားမရွိဘဲ ၄င္းဘုရား၏ အေရွ႕ဘက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အာရံုျပဳ၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေသာေနရာႏွင့္တကြ အလ်ာအေတာင္ တစ္ရာ၊ အနံ အေတာင္ သံုးဆယ္ခန္႔ရွိေသာ ထက္၀န္းက်င္ေနရာမ်ား၌ အလိုအေလ်ာက္ ေက်ာ္ခဲငယ္မ်ား၊ ပ်႕ံႏွံ႕လ်က္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပြားမ်ားလာျခင္း။

(၂) အျခားတစ္ပါးေသာ အရပ္မ်ား၌ ရႊံ႕ညြန္မ်ားစြာရွိျငားေသာ္လည္း ၄င္းေက်ာက္ခဲငယ္မ်ားရွိရာ အရပ္၌ ရႊံ႕ညြန္ ကင္းလြတ္ျခင္း။

(၃) ေရတက္ ေရက်ေသာအခါ ဘုရားသါားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လွုိင္းမ်ားသည္ ဘုရားၾကီးကိုကန္ေတာ့သည့္ သ႑ာန္ျဖစ္ျပီးမွ ေရတက္ေရက်ျဖစ္ျခင္း။

(၄) မည္မွ်ေလာက္ လိွုင္းေလႏွင့္ ေရၾကီးျမင့္လႊမ္းမိုး၍ ပင္လယ္ေရတက္လာေသာ္လည္း ဘုရားေက်ာင္း အဆင့္ေပၚသို႔ ေရမေရာက္ပါ။ ပင္လယ္ေရးမ်ားမွာ ဘုရားေက်ာင္းေအာက္သို႔ လိွုင္းပုတ္လ်က္ ထြက္သြားျခင္း။

(၅) ဘုရားေက်ာင္းေပၚသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ခြင့္မရ၊ ေရွးအခါက မသိ၍ တက္မိေသာ အမ်ိဳးသမီးမွာ တစ္စံုတစ္ရာေ၀ဒနာကပ္ေရာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္အခါမဲ့ ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ျခင္း၊ မိုးၾကီးစြာ ရြာသြန္းျခင္းအားျဖင္႔ ေပါင္း အံ့ဖြယ္ငါးပါးတည္း။

၂။ ယခုအခါ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမွ် ဘုရားၾကီးေက်ာင္းေပၚသို႔ တက္၀ံ့သူမရွိ၊ ထိုက့ဲသို႔ ေ၀ဒနာအႏၲာရာယ္ကပ္ေရာက္ျခင္းကို ေထာက္ထားဆင္ျခင္လွ်င္

ဘုရားရွင္တို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ စရိယသံုးပါးမွာ -
(၁) ေလာကတၳ စရိယ-သတၱေလာကတည္းဟူေသာ လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔အက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူချခင္း။

(၂) ဉာတတၳစရိယ-ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
ဤကဲ့သို႔ စရိယသံုးပါးကို ေထာက္ထားျပဳက်င့္ေတာ္မူလ်က္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ မိန္မမ်ား မတက္ရသည္ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါလွ်င္ ဆံေတာ္ တစ္ဆယ့္တစ္ဆူတို႔သည္ ေက်ာက္ေဆာင္အတြင္း ဂူထဲတြင္ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္ (ဆံေတာ္ဓာတ္တို႕၏အျမင့္က) ဘုရားေက်ာင္းေပၚမွ မိ္န္းမမ်ားေနျခင္းကို ဆံေတာ္ေစာင့္နတ္မ်ား မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ မတက္၀ံ့ေစျခင္းငွာ နတ္မ်ား ေျခာက္လွန္႕သည္ဟု ေတြးေတာယူဆရန္ ရွိသည္။

၃။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂၇၅-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း(၅)ရက္ေန႔၊ ညေန (၄)နာရီအခ်ိန္ ေရသတၱ၀ါနဂါးသည္ ေရလယ္ျမတ္ဘုရားအား ဖူးေျမာ္ရန္ လာေရာက္သည္ကို အခ်ိဳ႕လူမ်ား ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း သမိုင္းေဟာင္း၌ ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဟိတ္သား ေရသတၱ၀ါနဂါးေသာ္မွ ဘုရားတည္းဟူေသာ သရဏဂံုကို ယံုၾကည္ျခင္းထူးသျဖင္႔ ဖူးေျမာ္ရန္ လာေရာက္ေလသည္။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသတၱ၀ါ ဒြိဟိတ္ တိဟိတ္သားတို႔မွာ အဘယ္သို႔ ဆိုဖြယ္ရာမရွိ၊ ဂြမ္းဆီထိသည့္ မပာပီတိ ေသာမနႆ      ေစတနာျဖင့္ဖန္ခါခါဆည္းကပ္၍ မျပတ္မလပ္ၾကည္ညိဳဖူးေျမာ္ရန္ ရွိသင္႔ပါေတာ့သည္။

၄။ ဤကဲ့သို႔ ရုပ္ပြားေတာ္ ဆင္းတုေတာင္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမစ္သားျမိဳ႕၊ အမိန္႔ေတာ္ရ ေရွ႕ေနဦးစံေဖ၏ ေလွ်ာက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ပုစာၦငါးရပ္ကို လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေျဖရွင္းေတာ္မူခ်က္မ်ား၊ ေနာင္လာေနာက္သား လူအမ်ားတို႔ မွတ္သားနာယူၾကရန္ ရည္သန္ျခင္းျဖင္႔
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) သစ္သားရုပ္တု ဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္ရာတြင္ အေနကဇာတင္ျခင္းႏွင္႔ မတင္ျခင္းသည္ အဘယ္သို႔ ျခားနားပါသနည္းဟူေသာ ပုစာၦအေျဖကား ကို ေနာက္ပို႔စ္ တစ္ခုတြင္ ဆက္လတ္ တင္ေပးသြားပါမည္။

Ref:"က်ိဳကၡမီျမိဳ႕ ေရလယ္ဘုရားၾကီးသမိုင္းစာအုပ္မွ
ေက်ာင္းဆရာမ မသန္႕ဇင္ဦး(က်ိဳကၡမီျမိဳ႕သူ)အကူအညီျဖင္႔ စာျပန္ရိုက္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာျပန္ရိုက္ေဖာ္ျပသူ - Blog's Administrator 

0 comments:

Post a Comment