Wednesday, April 20, 2016

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေထ႐ုပၸတိၲအက်ဥ္းသက္ေတာ္ (၉၅)ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ (၇၅) ဝါ


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္းသာသနာ့ ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္) ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တံတားကေလးေက်းရြာ ေရႊဘိုစု၌ ခမည္းေတာ္ ဦးေဖ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚခ်စ္စုတုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ နဝမ သားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။

ခုနစ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ပဲခူးေကာ့ခ်ဲေက်းရြာ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ဇာဂရ ထံတြင္ ပညာစတင္ သင္ယူကာ ေက်ာင္းသားအရြယ္ကပင္ ကဝၿမိဳ႕နယ္ အုႏၷဲရြာ ဒကၡိဏာ႐ံုေရႊက်င္တုိက္ ပရိယတၱိအာဂံုစာျပန္ ပြဲတြင္ ပထမငယ္ႏွင့္ ပထမလတ္
တို႔ကို ျပန္ဆုိေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁၂)ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ဆရာေတာ္အရွင္ ဇာဂရထံ၌ပင္ ရွင္သာမေဏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ သည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပဲခူးေက်ာက္ တန္းရြာ မဟာေဗာဓိေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ေကလာသ မဟာေထရ္ ထံေရာက္ရွိကာ ေန႔ဝါ ညဝါဆိုင္ရာ က်မ္းစာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားရင္း
ေက်ာက္တန္း မဟာေဗာဓိေတာရတုိက္ ပရိယတၱိ အာဂံုစာျပန္ပြဲ တြင္ ပထမႀကီးတန္းကို ျပန္ဆုိေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည္။

သက္ေတာ္(၂ဝ)ျပည့္ေသာအခါ ၁၃ဝ၂ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေက်ာက္တန္းရြာ ဦးဘိုဟန္-ေဒၚေသာင္းတို႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူလ်က္ မဟာေဗာဓိေတာရတုိက္ ခ႑သိမ္ေတာ္ႀကီး၌ မဟာ ေဗာဓိေတာရ ဆရာေတာ္ ကို ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ရဟန္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလတြင္ သဃၤန္းကြၽန္း က်ဳိကၠစံ ေရႊက်င္တုိက္သစ္တြင္ အကူစာခ်ဆရာေတာ္ အျဖစ္ စာေပပို႔ခ်ရင္း ၁၃ဝ၈ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၂၆)ႏွစ္တြင္ ေရွးဦးအစ က်င္းပေသာ ပါဠိပထမျပန္စာေမး ပြဲတြင္ ပထမလတ္တန္း ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ၁၃ဝ၉ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၂၇)ႏွစ္တြင္ ပထမႀကီးတန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ေစတိယဂၤဏ ပရိယတၱိသီးျခား စာသင္တန္းကိုလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁၃၁ဝ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္(၂၈)ႏွစ္တြင္ မႏၲေလး မဟာ ဝိသုဒၶါ႐ံုတုိက္သစ္၌ ဇီးပင္ဆရာေတာ္ အရွင္သုဇာတေထရ္ ကုိ မီွခိုလ်က္ ဆရာျမတ္မ်ားထံမွ စာခ်တန္းဆုိင္ရာ အထက္တန္းပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာတုိ႔ကို ေလ့လာဆည္းပူး ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးတိုက္မွ လည္းေကာင္း၊ ဆရာ ဦးေအာင္ျမတ္ထြဋ္ ထံမွ လည္းေကာင္း၊ သံလ်င္သေျပကန္ ဓမၼိကာရာမတုိက္ အရွင္ဝါေသ႒ာ ဘိဝံသထံမွ လည္းေကာင္း စာခ်တန္းဆုိင္ရာ နည္းနာနိႆယ တို႔ကို ေလ့လာ ဆည္းပူး ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သက္ေတာ္ (၃ဝ)အရြယ္ ၁၃၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သိရီပဝရ ဓမၼာစရိယတန္းႏွင့္ သာသနဓဇ သိရီပဝရ စာခ်တန္းကို ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
၁၃၁၄ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္္(၃၁)ႏွစ္တြင္ ေစတိယဂၤဏ စာခ်တန္းကုိ ပထမျဖင့္ ေျဖ ဆုိေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁၃၁၆ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္(၃၃)ႏွစ္တြင္ စာခ်ရင္း ဆ႒သဂၤါယနာတင္ကိစၥ၊ ပါဠိဝိေသာဓက ကိစၥတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၁၃၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတိ ပ႒ာန္ဝိပႆနာလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာ ဆည္းပူး ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ေရာက္ လာၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေပးအပ္ေသာ တာဝန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၁၃၂ဝျပည့္ႏွစ္ သက္ေတာ္ (၃၇) ႏွစ္တြင္ သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံ ကိုလံဘုိၿမိဳ႕၌ ကမၼ႒ာန္းဌာနသစ္ဖြင့္ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္အား ေခၚေဆာင္ သြား၍ ဆရာေတာ္သည္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အတုိင္း (၃)ႏွစ္နီးပါး ပဋိပတၱိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်န္းမာေရး မျပည့္စံုသျဖင့္ မဟာစည္ေတာ္ဘုရားႀကီးထံ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ပရိယတၱိ ပဋိပတၱိ နည္းနာနိႆယမ်ား ကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးရင္း တရားအားထုတ္ရန္ လာေရာက္ေသာ ေယာဂီ မ်ားကို ေဟာၾကားၫႊန္ျပဆံုးမေပးခဲ့ပါသည္။

၁၃၄ဝ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၇၉ခုႏွစ္)တြင္ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာ၌ နာယကဆရာေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီး စံလြန္ေတာ္မူသြားေသာအခါ ၾသဝါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္အျဖစ္ (၈)ႏွစ္တာမွ် သာသနာ့ဝန္ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

၁၃၅၂ခုႏွစ္ (၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္) သက္ေတာ္(၆၈)ႏွစ္ တြင္ အမွတ္(၈ဝ-က) သံလြင္လမ္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ပ႑ိ တာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ ရိပ္သာကို စတင္တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ သာသနာေရး အတြက္ပါ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ပရိယတ္ မကင္းေသာ ပဋိပတ္၊ ပဋိပတ္ မေကာင္းေသာ ပရိယတ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ဗုဒၶနည္းက် မဟာစည္ ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အတုိင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

၁၃၆၉ ခုႏွစ္(၂ဝဝ၇ခုႏွစ္) သက္ေတာ္(၈၆)ႏွစ္တြင္ ႏွလံုးခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္၊ ထုိင္ဝမ္၊ နီေပါ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားသို႔ပါ ၾကြေရာက္ကာ ဓမၼဂုဏ္ ရည္မ်ား ျပသေပးခဲ့ပါသည္ ။ ျပည္တြင္းတြင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဆယ္မုိင္ကုန္း၊ သန္လ်င္၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ လွည္းကူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပင္ဦးလြင္ ရိပ္သာခြဲ မ်ားရွိလာၿပီး ျပည္ပတြင္ နီေပါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကိုရီးယား၊ အဂၤလန္၊ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ ရိပ္သာခြဲမ်ား ရွိလာကာ ဓမၼအလင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ေတာ္ဖို႔ထက္ လူေကာင္း၊ လူမြန္ေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကေစရန္ ဗုဒၶအဆံုးအမ၊ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ကိန္းေအာင္းက်င့္သံုးလာေစရန္အတြက္ ေႏြရာသီ တစ္လတာ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေျချပဳသင္တန္းကိုလည္း ယခုႏွစ္တြင္ (၂၆)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျပသဆံုးမေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၃၆၄ခုႏွစ္ (၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္)မွစ၍ ဝါတြင္းကာလမ်ားတြင္လည္း အပတ္စဥ္ ဥပုသ္ေန႔တုိင္း ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈမ်ား သင္ၾကားျပသေပးေတာ္မူခဲ့ပါ သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ပရိယတ္မကင္းေသာ ပဋိပတ္၊ ပဋိပတ္မကင္းေသာ ပရိယတ္သာသနာကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ျပဳရင္း သက္ေတာ္(၉၅)ႏွစ္ ဝါေတာ္(၇၅)ဝါ အရြယ္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၉ ရက္၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔၊ စေနေန႔ (ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္)တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဘာမြန္ ဂတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဆး႐ံုႀကီး (Burmungard International Hospital) တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီ ဝ၅ မိနစ္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္)၌ ဘုရားရွင္ပင္ မလြန္ဆန္ ႏုိင္ေသာ အနိစၥ သေဘာႏွင့္ေတြ႕ ရ၍ ခႏၶာဝန္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ စံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

0 comments:

Post a Comment